Work

 • 19 กันยายน 2554 แจ้งนักศึกษาที่ส่งงานที่มอบหมายให้ รบกวนใส่ชื่อ สาขาวิชาให้ด้วยนะครับ เพราะตอนผมเปิดอ่านดูส่วนใหญ่ไม่ใส่ชื่อ หรืออาจจะตั้งชื่อไฟล์งานในลักษณะนี้ก็ได้ เพื่อสะดวกของผมในการตรวจสอบว่างานทุกท่านส่งครบหรือยัง โดยให้ตั้งชื่อแบบนี้ เช่น ตั้งชื่อว่า “วิพากษ์วิจัยของ(ใส่ชื่อนักศึกษา) เค้าโครงงานวิจัยของ(ใสชื่อนักศึกษา) สรุปบทเรียนครั้งที่ 1 ของ(ใส่ชื่อนักศึกษา) เป็นต้น
 • 17 กันยายน 2554 ไฟล์ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 18 มีปัญหาการติดตั้ง สอบถามได้ที่ e-mail : bkknapadon@gmail.com ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนการติดตั้ง setup_spss18
 • 31 สิงหาคม 2554 : ให้นักศึกษาที่ยังไม่ส่งรายละเอียดส่วนตัว ทำข้อมูลส่งด่วนที่ napadon@bkkthonsatun.net
  ดูข้อมูลรายละเอียดการประเมินชุดวิชา MED D601 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
 • 30 สิงหาคม 2554 : แจ้ง e-mail ที่ติดต่อใหม่ครับ ให้ติดต่อที่ bkknapadon@gmail.com หรือ napadon@bkkthonsatun.net
 • งานวิพากษ์วิจัยเดี่ยว
 • ตัวอย่างวิพากษ์วิจัยเดี่ยว
 • ส่งงานภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ e-mail : napadon@bkkthonsatun.net
 • นัดครั้งต่อไปวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วย
 • *** ให้จัดทำไฟล์ข้อมูลส่วนตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ที่ทำงาน เบอร์โทร e-mail และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร พร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 ภาพ หรือมากกว่าก็ได้ ส่งมาที่ ที่ e-mail : napadon@bkkthonsatun.net เพื่อจัดทำทะเบียนทำเนียบรุ่น 2
 • ***กรณีที่เปิดอ่านไฟล์วิทยานิพนธ์ไม่ได้เนื่องจากในเครื่องไม่มีโปรแกรมอ่านไฟล์นามสกุล PDF ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF โดยคลิกที่นี่แล้วทำการติดตั้งลงในเครื่องครับ

เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์สตูล คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: