Category Archives: เทคนิควิธีการสอน

ฉันจะเล่าให้คุณฟัง : “นิทานสนุกๆ”

ฉันจะเล่าให้คุณฟัง : “นิทานสนุกๆ”
(Lively Interactive Classroom)

โดย…ครูปราง

……………………………………………………………………………………………….

           เด็กๆกับการ์ตูนหรือนิทาน เป็นสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกัน ตอนเด็กๆช่อง 9 เช้าวันเสาร์กับการ์ตูนสารพัดเรื่อง หรือนิทานหุ่นมือ (puppet) ของป้าหญิงใหญ่ ในเจ้าขุนทอง เป็นเวลาหน้าจอโทรทัศน์ที่เด็กๆหลายคนตั้งตารอคอย ฉันก็เช่นกัน ! นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมนิทานหรือการ์ตูนจึงผูกพันกับวัยเยาว์ของเด็กๆ แม้จะผ่านมากว่า 20 ปี ทว่าภาพจำเหล่านั้นยังแจ่มชัด………..

และจะเป็นไปได้ไหม หากฉันอยากจะลองนำ “นิทาน” มาเป็นส่วนหนึ่งกับห้องเรียนภาษาอังกฤษ ? ด้วยแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Zone) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นิทรรศการครั้งนี้ เปิดโลกทัศน์ให้ฉันได้รู้จักกับ “นวัตกรรม” การสอนที่ครูตัวเป็นๆแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ก็นั่นแหละ กับบริบทอย่างโรงเรียนประถมเล็กๆชายทะเลของฉัน นวัตกรรมใหม่ๆสีสันสวยงามเหล่านั้น แทบจะไกลเกินเอื้อม ฉันจึงทำได้เพียงเดินชม ฟัง สอบถามรายละเอียด เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นไอเดียใหม่ๆมาผสมผสานกับบริบทจริงที่ฉันสามารถสร้างชีวิตชีวาให้ปรากฎในห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีหลักคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด………. Read the rest of this entry

VTR และเอกสารแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

VTR รมต.ศธ. เปิดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ฟังอีกครั้ง-การขับเคลื่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-พลเอกดาว์พงษ์-รมวศธ
พฤศจิกายน 58 “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”-นายการุณ สกุลประดิษฐ์-เลขาธิการ กพฐ.
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้ง ๔ รายการ ได้ที่นี่ ประกอบด้วย
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่

ทักทายภาษาอังกฤษ

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทีเคโอ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคทีเคโอ (TGT and KWDL for Online; TKO Learning Technique) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT Read the rest of this entry

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

https://i1.wp.com/www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/image2555/image_4/120.jpgการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะแตกต่างจากการพัฒนาการด้านสติปัญญาตรงที่การพัฒนาสติปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามวัย แต่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมีการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีผู้วิจัยได้กล่าวถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ Read the rest of this entry

การศึกษาภควันตภาพ Ubiquitous Education

การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) เป็นระบบการศึกษาแห่งอนาคตที่จะสลายภาพการศึกษาทางใกล้ ๖เผชิญหน้าในห้องเรียน) และการศึกษาทางไกล (เรียนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน) การศึกษาที่แท้จริงต้องไม่มีทางใกล้ทางไกล แต่เป็นการศึกษาองค์รวม ผสมผสานและบูรณาการ นั่น คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ทุกแห่งหนและทุกเวลา นั่นคือ การศึกษาภควันภาพ

ความหมายของภควันตภาพ
คำว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มากจากคำว่า ภค แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า มี รวมกันแปลว่า มีภาค

สภาวะที่มีการแบ่งภาคส่วน การกระจายส่วน หมายถึง การแผ่กระจายจากจุดกำเนิดไปโดยรอบ ใกล้หรือไกลแล้วแต่แรงส่ง Read the rest of this entry

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เริ่มตรงไหน

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เฉลยคำตอบที่ได้ถามว่า ส้มกับสับปะรด อะไรดีกว่ากัน พร้อมให้แนวทางฝึกความคิดสร้างสรรค์ “คำตอบของโจทย์ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ไม่ควรมีคำตอบเดียว”