Category Archives: อาเซียน

สิงคโปร์ติดอันดับ 5 เรื่องระบบการศึกษายอดเยี่ยม

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  มติชน และ PearsonPearson บริษัทด้านการศึกษาชื่อดังของอเมริกา ได้ประกาศการจัดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากผลการสอบในระดับนานาชาติและข้อมูลเช่นอัตราการศึกษา โดยฟินแลนด์และเกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา ที่ดีที่สุดในโลก เป็นอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ Read the rest of this entry

โรงเรียนกับการเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ๒๐๑๕

ปพน  คำแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖

           วิสัยทัศน์ร่วมของอาเชียนถูกกำหนดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งอาเซียน ในปี ๒๕๔๐ (ค.ศ.1997) โดยผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันรับรอง เรียกว่า “วิสัยทัศน์ ASEAN 2020” กำหนดไว้ว่าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การใช้ชีวิตในสภาพที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผูกมัดกันเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน (กูรู กูเกิล. ๒๕๕๒:๑) ต่างก็ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า จุดเริ่มต้นของประชาคมอาเชียนถือกำเนิดเกิดขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพฯ Read the rest of this entry

เพลงชาติของประเทศอาเซี่ยน

  1. เพลงชาติไทย (National Anthem of Thailand)
Read the rest of this entry

4.สี่ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน


ทักษะสำคัญ 4 ประการ เพื่อก้าวสู่อาเซียนและอาชีพในอนาคต ได้แก่ 1.การค้นคว้าหาความรู้ 2.การสื่อสาร 3.ความคิดสร้างสรรค์ และ 4.คุณธรรม ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับอาจารย์ชั้นประถมและมัธยมในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี เมื่อ 30 เม.ย.55 ณ เทศบาลเมืองชลบุรี ติดตาม อ.วิริยะ ได้ที่ http://www.facebook.com/ajWiriya

เตรียมพร้อมรับอาเซียน “วรากรณ์” แนะ ส่งเสริมการอ่าน-ยกเครื่องภาษาอังกฤษ

“ดร.วรากรณ์” ห่วงไทยตกเป็นรองประเทศในกลุ่มอาเซียน แนะยกเครื่องภาษาอังกฤษ-ส่งเสริมการอ่าน ระบุ โลกยุคใหม่การอ่านไม่ได้จำกัดแค่หนังสือ แท็บเล็ตที่รัฐแจกต้องรู้จักใช้ประโยชน์ บอกคุณภาพการศึกษาไทยไร้ผล เหตุหมดงบฯ ไปกับเงินเดือน ไม่ถึงตัวเด็ก

วันที่ 10 พฤษภาคม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 “TK Conference on Reading 2012” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านนโยบายการอ่าน ส่งเสริมการอ่านและแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ Read the rest of this entry

คลิบสอนภาษาอาเซียน

เป็นคลิปการสอนภาษาในแถบอาเซียน โดยท่านรองประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการเชรบุรี เขต 2 ได้ทำการดาวโหลดจากyoutube สร้างเป็นโฟลเดอร์ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้ศึกษา ขยายผลลงโรงเรียน หน่วยงานของพวกเรา  ต้องขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
[DIR]Learn – IndonesianPod101.com/
[DIR]Learn English with EnglishClass101/
[DIR]Learn Japanese – JapanesePod101.com/
[DIR]Learn Korean – KoreanClass101.com/
[DIR]Learn Thai – ThaiPod101.com/ Read the rest of this entry

ท่องโลกอาเซียน กับการ์ตูนแอนิเมชั่น

ท่องโลกอาเซียน กับการ์ตูนแอนิเมชั่นน่ารักๆให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 5 ตอน
ตอนที่ 1 เรียนรู้เรื่องอาเซียน

Read the rest of this entry