Category Archives: ทั่วไป

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๙
ในวันที่  ๑๖ มิถุนายน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ โดยโรงเรียนสามารถลงทะเบียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

หมายเหตุ
๑. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนักเรียน ๑ คน สามารถส่งผลงานได้หลายกิจกรรม
๒. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนสามารถส่งผลงานนักเรียนได้มากกว่า ๑ คน

คลิกลงทะเบียนสมัครที่นี่

รายการจัดสรรงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน

รายการจัดสรรงบประมาณโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน สังกัด สพฐ.

 

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

มาตรการ 1 การสร้างความตระหนัก   ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA  ของประเทศไทย

มาตรการ 2  การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA

มาตรการ 3  การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการ 4  การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน  และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

มาตรการ 5  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA  ปี 2555 ต่ำ

มาตรการ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล          ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต

        มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ พัฒนา “คน” ต้องทำเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็กวัยรุ่น วัยทำงานและวัยชราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข Read the rest of this entry

แนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มุดถ้ำตามหาฟอสซิล นั่งชิลล์ชมหินงอกหินย้อยที่ “ถ้ำเลสเตโกดอน”

มุดถ้ำตามหาฟอสซิล นั่งชิลล์ชมหินงอกหินย้อยที่ “ถ้ำเลสเตโกดอน”

หินย้อยหลอดเป็นแท่งเล็กแหลมย้อยลงจากเพดานถ้ำ “สตูล” เป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีดีแค่มีหมู่เกาะอันงดงามท่ามกลางทะเลสวยใสและหาดทรายขาว

แต่สตูลยังมีแหล่งท่องเที่ยวบนแผ่นดินมีความน่าสนใจโดยเฉพาะทางด้านธรณีวิทยา เพราะสตูลได้ชื่อว่าเป็น “ฟอสซิลแลนด์” ดินแดนแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่จะพาเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว 500 ล้านปีก่อน เมื่อครั้งที่มนุษย์เรายังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาเสียด้วยซ้ำไป Read the rest of this entry

เรื่อง เหยือกเต็มหรือยัง

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อนให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริญญาโท เขาเตรียมการสอนอยู่หลายวัน จึงตัดสินใจจะสอนนักศึกษาเหล่านั้นด้วยแบบฝึดหัดง่าย ๆ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิด เขาเดินเข้าห้องเรียนมาพร้อมด้วยของสองสามอย่างบรรจุอยู่ในกระเป๋าคู่ใจ
เมื่อได้เวลาเรียน
Read the rest of this entry

ธปท.เปิดตัวแบงค์ 20 บาทแบบใหม่ เริ่มออกใช้ 1 เม.ย.นี้

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่ากา ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท.จะนำธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ ออกใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยธนบัตรรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีความเป็นสากลมากขึ้น และได้นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบใหม่มาใช้เพื่อให้ประชาชน ผู้มีความบกพร่องทางสายตา รวมทั้งการตรวจสอบด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร และเครื่องรับธนบัตรอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาด และสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15)โดยมีขนาด กว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 138 มิลลิเมตร และสีโดยรวมเป็นสีเขียว ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

Read the rest of this entry

อันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก อันดับที่ 1 ถึง 20

สำหรับ อันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก อันดับที่ 1 ถึง 20 มีดังนี้

คาร์ลอส สลิม เฮลู

เจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของบราซิล มีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท) Read the rest of this entry