Category Archives: ข่าวการศึกษา

ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ปีงบประมาณ 2557

มาตรการ 1 การสร้างความตระหนัก   ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA  ของประเทศไทย

มาตรการ 2  การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA

มาตรการ 3  การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

มาตรการ 4  การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน  และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

มาตรการ 5  การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA  ปี 2555 ต่ำ

มาตรการ 6  การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล          ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด ในประเทศไทยประจำปี 2556 เข้าสู่ AEC

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556″ 
นั้น พิจารณาจากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดอันดับ

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)
8 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา Read the rest of this entry

ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนครูผู้ช่วย ป.ตรี ปรับเป็น 15,050 บาท

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ครูผู้ช่วยเฮ ครม. ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือน ดีเดย์ปีใหม่ 2557 เป็นต้นไป

         
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. เห็นชอบให้ปรับค่าตอบแทนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556 และ 2557 เพื่อให้อัตราเงินเดือนใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรอง มีผลวันที่ 1 มกราคม 2557 Read the rest of this entry

การจัดอันดับการศึกษาไทยในปี 2556

image
มองจุดอ่อนการศึกษาไทย
“แม้จะอยู่กลางๆ แต่ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ

Read the rest of this entry

ระเบียบใหม่สวมเครื่องแบบข้าราชการครูทุกวัน!!

สถานการณ์การศึกษาของไทยตกต่ำรุนแรงอย่างที่ทราบกัน และทุกภาคส่วนย่อมต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษแต่เพียงเด็กที่เป็นเพียงผู้รอรับผล “ครู-อาจารย์”ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างสูงต่อปัญหา
Read the rest of this entry

กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงว่า กรุงเทพฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ซึ่งนับจากนี้ กทม.จะต้องเร่งเดินหน้าทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองหนังสือโลกตามเป้าหมาย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณะกรรมการตัดสินเมืองหนังสือโลก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (IPA) สหพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ (IBF) สหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) และองค์การยูเนสโก ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมี 7 เมืองที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2.ไคโร สาธารณรัฐอาหรับแห่งอียิปต์ 3.อินเชิน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4.เควซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 5.ควิโต ประเทศเอกวาดอร์ 6.ชาร์เรีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 7.เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read the rest of this entry

ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่

หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังการประชุมระดมความคิดเรื่องกรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556 แล้วนั้น จนได้ กรอบแนวทางการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนนี้มีความคืบหน้า ภายหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ดังนี้ Read the rest of this entry

คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร วางเป้า 12 ทักษะ เด็กไทยในอนาคต

          นายภาวิช  ทองโรจน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้   คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ได้สรุปเบื้องต้นร่างทักษะของเด็กไทยในอนาคตที่อยากเห็นจากหลักสูตรการศึกษาไทย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ที่กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาด้านวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมประกอบหลักสูตร   ทั้งนี้ทักษะที่กำหนดในร่างดังกล่าวมาจากการดึงสิ่งที่หลายคนต้องการอยากจะเห็นในเด็กศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่เด็กไทยยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตามจากนี้คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรฯจะนำร่างนี้เผยแพร่ไปยังสื่อต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย และนำมารวบรวมสรุปเป็นร่างที่สมบูรณ์ต่อไป     Read the rest of this entry