เกี่ยวกับเรา

ประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์ sornordon

ชื่อ-สกุล : นายนภดล   ยิ่งยงสกุล
ชื่อเล่น : ดล
วันเดือนปีเกิด : อังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๓
สถานภาพ : แต่งงาน (ลูก ๒ คน ชาย ๑ หญิง ๑)
ศาสนา : พุทธ
ส่วนสูง : น้ำหนัก  ๑๖๕ cm  ๕๘ Kg
เลือดกรุ๊ป : B
สีที่ชอบ : สีชมพู
ถือกำเนิดเกิดกายที่ : จังหวัดยะลา
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ : ๑๗๔ หมู่ ๔ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๖๘๖๑๓๙
E-mail : napadon@gmail.comkru-don@hotmail.com
งานอดิเรก : เลี้ยงนก, เล่นคอมพิวเตอร์, ปลูกต้นไม้
คติประจำใจ : เรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษา
ป.1- ป.6      โรงเรียนอนุบาลยะลา
ม.1 – ม.6     โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา
ปริญญาตรี   เอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา
ปริญญาโท   เอกวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การทำงาน
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน

ความสามารถพิเศษ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
จัดทำเว็บไซต์
ตัดต่อวีดีโอ
ลงระบบปฏิบัติการ windows โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัติโนมัติ

ประสบการณ์การทำงาน
ครูโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นเวลา ๔ ปี
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ่าแพ  เป็นเวลา ๒ ปี
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  เป็นเวลา  ๗ ปี
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เป็นเวลา  ๑ ปี
อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถิติธุรกิจ สถาบันราชภัฎสงขลา เป็นเวลา ๑๐ ปี

  1. ได้ความรู้ในการทำงานดีมากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: