สสวท.จัดทำ e-Magazine

ebook_scikids2สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำนิตยสารไซคิดส์ (SciKids) นิตยสารออนไลน์สำหรับเยาวชนวัยประถมศึกษา เป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถเข้าไปอ่านกันได้แลัวครับที่เว็บไซต์ http://scikids.ipst.ac.th ออกมาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 มีชื่อเล่มว่า นักสิ่งแวดล้อมน้อย มีเนื้อเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
– มาทำที่กรองน้ำอย่างง่ายกันเถอะ
– เมฆอะไรเอ่ย
– สัมภาษณ์นักวิจัยวัยซน

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 15/10/2014, in เอกสาร. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: