บทร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

บทร้อยกรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การอ่านทำนองเสนาะทำให้เข้าถึงความไพเราะงดงามของภาษาไทยยิ่งขึ้น คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้จัดทำไว้แยกเป็นรายประเภทดังนี้

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 15/11/2013, in ภาษาไทย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: