ระเบียบใหม่สวมเครื่องแบบข้าราชการครูทุกวัน!!

สถานการณ์การศึกษาของไทยตกต่ำรุนแรงอย่างที่ทราบกัน และทุกภาคส่วนย่อมต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษแต่เพียงเด็กที่เป็นเพียงผู้รอรับผล “ครู-อาจารย์”ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างสูงต่อปัญหา
เครื่องแบบนั้น มีบทบาทและความสำคัญต่อสังคมการศึกษาไทยอย่างสูง ใครที่ตั้งคำถามหรือต้องการยกเลิก จึงสมควรที่จะได้รับการประนามอย่างถึงที่สุด

เมื่อเราต่างเห็นความสำคัญเช่นนี้แล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาไทย จึงขอเสนอระเบียบใหม่ บังคับครู-อาจารย์ทุกคน ทุกระดับ สวมใส่เครื่องแบบทุกวันระหว่างเวลาราชการ! (เพิ่มพิเศษระเบียบทรงผม สำหรับครูระดับประถม-มัธยม)

ข้อดีของระเบียบนี้คือ
——————–
1 ไม่เสียเวลา
——————–
ครูไม่ต้องเสียเวลากับการแต่งตัว ตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดว่าจะใส่ชุดอะไร แน่นอนระเบียบนี้รวมไปถึงการห้ามแต่งหน้าทาปากด้วย เพื่อที่ครูอาจารย์จะไม่ต้องไปห่วงเรื่องแฟชั่นหรือความงามอันเป็นสิ่งไร้สาระ เมื่อไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเลือกชุดหรือแฟชั่นแล้ว ดังนี้แล้วครูทุกคนก็จะใช้เวลาโฟกัสอยู่ที่การสอนเท่านั้น คุณภาพการศึกษาก็จะดีขึ้น

——————–
2 รู้บทบาท แยกแยะได้ง่าย
——————–
การมีเครื่องแบบทำให้ผู้สวมตระหนักถึงบทบาทตนเอง การสวมใส่ไว้ทุกวันตลอดเวลา ช่วยให้ครูตระหนักในหน้าที่ตลอดเวลา การสวมชุดนอกทำการสอนจะทำให้ครูวอกแวกลืมนึกถึงว่าตนคือครู รวมถึงนักเรียนนักศึกษาอาจแยกแยะไม่ออก เกิดการลามปามปีนเกลียว ไม่รู้บทบาทและการปฏิบัติตัวระหว่างกัน

ปัญหานี้ยิ่งเลวร้ายเมื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่เปิด การไม่สวมใส่เครื่องแบบอาจารย์เลย จะไม่สามารถแยกแยะออกระหว่างแม่ค้าท่าพระจันทร์บุคคลภายนอกอื่นๆกับอาจารย์ได้เลย ทำให้ไม่ได้รับความยำเกรงจากนักศึกษา ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนก็จะตกต่ำลง

——————–
3 ประหยัดค่าใช้จ่าย
——————–
เครื่องแบบเพียงไม่กี่ชุด สามารถใส่ปฏิบัติงานได้ตลอดอายุราชการ(คุ้มค่ากว่าชุดนักศึกษาที่ใส่แค่ 4 ปี) ชุดหนึ่งสามารถใช้ ได้ 8-10 ปี หากอายุราชการ 30 ปี ก็ใช้เพียงไม่กี่ชุด สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าครูไทยมีปัญหาเรื่องหนี้และการกู้ยืม ชุดเครื่องแบบจะช่วยให้เกิดความประหยัดมัธยัสถ์ แก้ปัญหาหนี้ออมทรัพย์หนี้นอกระบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตครู

——————–
4 ปลูกฝังความภูมิใจในสถาบัน
——————–
ความภาคภูมิใจเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน หากปราศจากความรู้สึกว่าเรามีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรีแล้ว คนไทยคงไม่สามารถมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานใดๆได้ เครื่องแบบจะช่วยขับเน้นเกียรติยศศักดิ์ศรีได้ดี ตรงกันข้าม ชุดสุภาพอื่นที่ไม่ใช่ชุดราชการ เป็นการลดเกียรติยศของครูให้ตกต่ำขาดความยำเกรง

——————–
5 ความเท่าเทียมกัน
——————–
ครูบางท่านมีฐานะดี บางท่านยากจนกู้ยืมออมทรัพย์ ขี่เมทนางพญา ก็เท่าเทียมกันในชุดข้าราชการครู ไม่ต้องแข่งขันประชันหรือแบ่งแยกฐานะด้วยการแต่งตัวกัน

——————–
6 ฝึกฝนระเบียบวินัย
——————–
แน่นอนว่านี่คือข้อดีสูงสุดของการมีเครื่องแบบ ปัญหาการศึกษาไทยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ครูไม่มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแบบข้าราชการครู ที่มีรายละเอียด เข็มตรา ป้ายชื่อ อินธนู แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ จะเป็นการฝึกระเบียบและสติของครูได้ทุกเช้า

——————–
7 ให้เกียรติสถานที่
——————–
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีเกียรติ โดยเฉพาะสถาบันไหนที่มีอายุเก่าแก่ เกียรติยศความศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งสูง การสวมใส่ชุดนอกจึงเป็นดังการดูหมิ่นสถาบัน ไม่ให้เกียรติต่อสถานที่ ไม่เคารพต่ออาคารเรียน ต่อตึกคณะ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความเคารพในฐานะที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ และการแสดงความเคารพก็แสดงออกได้ผ่านการแต่งเครื่องแบบที่สมบูรณ์ถูกต้องนี่เอง

——————–
8 ลดความต้องการทางเพศ
——————–
ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกเกรด มีให้ได้ยินอยู่เป็นระยะๆ การสวมเครื่องแบบเต็มที่ทุกฝ่าย นอกจากจะทำให้ผู้สวมใส่ตระหนักในบทบาทความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังดูไม่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม ลดความกำหนัด แก้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในสถาบันการศึกษาได้

——————–
9 น่ารัก ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา
——————–
ลองนึกภาพครูที่ยืนกันที่หน้าเสาธง หรือเดินกันในมหาวิทยาลัยโดยสวมเครื่องแบบเต็มยศ เป็นภาพที่ดูเรียบร้อย งามตา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่างชาติก็มองด้วยความชื่นชม

——————–
10 เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
——————–
“ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน” เมื่อมีการเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาแต่งเครื่องแบบ ไม่มีคำสอนหรือบทลงโทษใดดีไปกว่า การที่ครูต้องทำเป็นตัวอย่างเอง หากอาจารย์ที่คอยตรวจเครื่องแบบนักศึกษา ยังไม่แต่งเครื่องแบบเอง แล้วจะหาความชอบธรรมใดไปตักเตือนผู้อื่น?

เพื่อป้องกันข้อครหานี้จากนักเรียนนักศึกษา หนทางเดียวคือครูต้องสวมเครื่องแบบ ปฏิบัติตนไม่ให้นักเรียนนักศึกษาว่าเอาได้

ข้อดีมีมากดังนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งคำถามต่อสังคม ต่อครูอาจารย์ ขับเคลื่อนข้อเสนอนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยกัน พร้อมคำขวัญ “ไม่สวมเครื่องแบบ, ไม่ให้เข้าห้องสอน, ไม่ให้เงินเดือน”

ข้อเสนอนี้ทั้งสมเหตุผลและมีความเป็นไปได้จริง ดังนั้นครูอาจารย์ทุกท่านย่อมเห็นด้วยและพร้อมปฏิบัติตามอยู่แล้ว หากครูอาจารย์ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือโต้แย้ง ย่อมถือเป็นผู้เห็นแก่การแต่งตัวแฟชั่นหรือความสะดวกสบายส่วนตัวเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ส่วนรวม หยามหมิ่นบทบาทหน้าที่ตนเองและสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักของเราทุกคน

ด้วย”เครื่องแบบ”ที่เข้มงวดทุกภาคส่วน ทั้งครูอาจารย์และนักเรียน ปัญหาการศึกษาไทยแก้ไขได้ลุล่วงแน่นอนค่ะ ร่วมลงมือแก้ไขเสียแต่วันนี้ ก่อนที่เราจะสิ้นชาติกัน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เพจ New Culture

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 27/10/2013, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. 9 ความเห็น.

 1. พ.เพียง เพ็ชรรัตน์

  อยากใส่เครื่องแบบทุกวันอย่างคุณว่าเหมือนกัน มันดูดีแต่ติดที่พกปืนยาก ครูนราฯ

 2. ครูบ้านนอก

  ถ้าใส่เครื่องแบบแล้วภาระงานยังมากมายก่ายกอง การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่เอกสารมากกว่าความสำเร็จที่ตัวเด็ก สุดท้ายผลก็เหมือนเดิม ท่าจะแก้ไขต้องแก้ที่ภาระงานไม่ใช่การแต่งกาย

 3. ครูเก่าๆ

  ดี ชอบ อยากใส่ทุกวัน ครูสมัยก่อนก้อใส่ทุกวัน ปัจจุบันข้าราชการหลาย
  หน่วยงานเค้าก็ใส่กันนะ

 4. ครูที่แท้จริง

  ใส่หรือไม่ใส่ เครื่องแบบ ไม่ได้แสดงถึง ความรับผิดชอบที่ดี หรือไม่ดี ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติ ฯลฯ แต่อยู่ที่จิตสำนึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูมากกว่า

 5. หากเครื่องแบบศักดิสิทธิ์จริง โจรใต้ และโจรเมืองคงหนีหมดไปแล้ว

 6. ครูอนาถใจ

  ที่เขียนมาทั้งหมด ประชดเรื่องเครื่องแบบนักเรียนแน่ ๆ คนเขียนบทความนี้ไม่ชอบใส่เครื่องแบบนักเรียนแน่ ๆ ต้นเหตุปัญหาการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ที่ครูหรือนักเรียน แต่นโยบายของหน่วยเหนือ ตั้งแต่กระทรวงยันผู้บริหารโรงเรียน ไม่ได้จริงใจกับนักเรียน มุ่งแต่ตัวเลขสวย ๆ รางวัลที่จะเชิดหน้าชูตาผู้บริหารเท่านั้น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไร้วิญญาณครู ครูอยากอยู่ใกล้ชิดนักเรียน อยากดูแลนักเรียนให้เต็มที่ ไม่ใช่ทำแต่เอกสารเตรียมประเมินจนเกินประมาณ นโยบายงี่เง่า เอาแต่เอกสาร เสือกระดาษเอ๊ย

 7. ก็ดีนะในมุมมองบางมุม แต่อยากให้คิดตามนิดนึง

  ข้อดีที่มีข้อเสีย
  1 ไม่เสียเวลา
  เสียเวลารีดเหมือนเดิม ตกแต่งพวกเครื่องหมายต่างๆบนบ่าบนตัวบ้าง (โดยเฉพาะเครื่องแบบ มากกว่าเดิมอีก 5 วันเลยเดี๋ยวถอดเดี่ยวใส่ใหม่) ก็เสียเวลาอยู่ดี
  3 ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ชุดๆนึงคุณว่ามันราคาเท่าไร หลัก 1000 ขึ้นนะครับ พันเท่าไรแล้วแต่ร้านด้วย อาทิตย์นึง มี 5 วัน อะ ให้ 3 ชุดต่อ สัปดาห์เลย แล้วคิดหรือครับว่า ตลอดชีวิตข้าราชการ ร่างกายของเราจะไม่มีการขยายของมวลกาย อะเสื้อยังพอไหวให้มันหลวมๆได้ แต่กางเกงล่ะ ลองให้หลวมไว้ก่อนดู จะเป็นอย่างไร ดูแล้วก็น่าจะประหยัดดีนะ
  9 น่ารัก ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา
  อากาศเมืองไทยเป็นอย่างไรใครรู้บ้าง คงเย็นทั้งปีสินะ ใครไม่เคยใส่ไม่รู้หรอก มันร้อนแค่ไหน ลองนึกดูจั้งหวัดไหนร้อนที่สุดในประเทศ คนที่อยู่จังหวัดนั้นสภาพเขาจะเป็นอย่างไร เหงื่อเลยนะ แล้วยิ่งครูพละ ตาย บางวิชาต้องสอนกลางแจ้งกลางแดด นึกสภาพเอา
  แต่ก็เอาเหอะ คนออกมาตรการ นั่งในห้องแอร์เย็นฉ่ำ สบาย ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวที่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยเพราะมันร้อน และต่อด้วยฤดูร้อน ทนเอาเกิดเป็นครูไทย

 8. เอาเวลาไปคิดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนจะดีกว่าไหม ว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนฉลาดขึ้น ซึ่งเป็นแก่นแท้ของปัญหา ส่วนเรื่องการแต่งกาย เป็นเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย แต่งสัปดาห์ละ 1 วันก็ดีแล้ว เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ใส่เครื่องแบบหนา ๆ มันร้อน บางโรงเรียนกระทั่งพัดลมยังไม่มีเลย ถ้า บุคลากรทางการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ อยู่ในสำนักงานที่เป็นห้องแอร์ ก็สมควรแต่งทุกวันได้

 1. Pingback: การจัดอันดับการศึกษาไทยในปี 2556 | sornorwilaiwan

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: