Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ขั้นตอนการติดตั้งเนื้อหา ป. 2 สู่แท็บเล็ต จากแผ่น DVD

ขั้นตอนการติดตั้งสื่อการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สู่แท็บเล็ต

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ชื่อเรื่อง            สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555

ผู้รายงาน        นายจักรี วัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ปีที่รายงาน     2556

ระยะเวลาการวิจัย    ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2554 – 30 มีนาคม 2556

                การดำเนินงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  ปีการศึกษา 2554 Read the rest of this entry

วิธีตั้งค่า BlueStacks ให้ใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยได้

  • กดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาแอพฯ
  • ค้นหาแอพฯชื่อว่า Keyboard ManMan หรือตามที่เคยใช้

Printer Brother MFC-J430W ฟ้อง Cover is Open

เป็น Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W ผมใช้งานอยู่และทำการติดตั้ง Tank มาจากร้าน แต่พบปัญหาการใช้งาน คือจะฟ้องว่า Cover is Open และ Close Ink Cover หาวิธีแก้ไขอยู่นานสองนาน ลองมาชมวิธีการแก้ไขกันครับ Read the rest of this entry

ดูกันจะๆ ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ใครจะออกจะเข้า คิดให้ดี !!!

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556   เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

เรื่องสำคัญ เรื่องหนึ่งที่ ข้าราชการ ทั่วประเทศให้ความสนใจมากที่สุดคือ   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 มติชนออนไลน์ นำสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมา นำเสนอดังนี้ Read the rest of this entry