Monthly Archives: เมษายน 2013

กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงว่า กรุงเทพฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ซึ่งนับจากนี้ กทม.จะต้องเร่งเดินหน้าทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองหนังสือโลกตามเป้าหมาย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมาคณะกรรมการตัดสินเมืองหนังสือโลก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (IPA) สหพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ (IBF) สหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) และองค์การยูเนสโก ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมี 7 เมืองที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2.ไคโร สาธารณรัฐอาหรับแห่งอียิปต์ 3.อินเชิน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4.เควซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 5.ควิโต ประเทศเอกวาดอร์ 6.ชาร์เรีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 7.เสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read the rest of this entry