Monthly Archives: มีนาคม 2013

ร่าง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่

หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังการประชุมระดมความคิดเรื่องกรอบแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรและตำราเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556 แล้วนั้น จนได้ กรอบแนวทางการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนนี้มีความคืบหน้า ภายหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ดังนี้ Read the rest of this entry

คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร วางเป้า 12 ทักษะ เด็กไทยในอนาคต

          นายภาวิช  ทองโรจน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆนี้   คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ได้สรุปเบื้องต้นร่างทักษะของเด็กไทยในอนาคตที่อยากเห็นจากหลักสูตรการศึกษาไทย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ที่กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาด้านวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมประกอบหลักสูตร   ทั้งนี้ทักษะที่กำหนดในร่างดังกล่าวมาจากการดึงสิ่งที่หลายคนต้องการอยากจะเห็นในเด็กศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่เด็กไทยยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตามจากนี้คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรฯจะนำร่างนี้เผยแพร่ไปยังสื่อต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย และนำมารวบรวมสรุปเป็นร่างที่สมบูรณ์ต่อไป     Read the rest of this entry

ธปท.เปิดตัวแบงค์ 20 บาทแบบใหม่ เริ่มออกใช้ 1 เม.ย.นี้

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่ากา ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท.จะนำธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ ออกใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยธนบัตรรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีความเป็นสากลมากขึ้น และได้นำเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงแบบใหม่มาใช้เพื่อให้ประชาชน ผู้มีความบกพร่องทางสายตา รวมทั้งการตรวจสอบด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร และเครื่องรับธนบัตรอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาด และสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15)โดยมีขนาด กว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 138 มิลลิเมตร และสีโดยรวมเป็นสีเขียว ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญประกอบด้วย

Read the rest of this entry

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2554

ชื่อเรื่องวิจัย          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114”   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา  2554
ผู้วิจัย                     นายอำนาจ  ฤทธิ์ภักดี
ปีที่วิจัย                  ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2554  2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด“มิตรภาพที่  114”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2554  3)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่  114”  Read the rest of this entry

รีวิว วินโดวส์ 8 ใน 8 นาที

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.พ. 2013

รีวิว windows8 โดย iT24Hrs.com
รีวิว วินโดวส์ 8 ใน 8 นาที (วีดีโอรีวิว) // Windows 8 Review in 8 minutes
http://www.it24hrs.com/2013/windows-8…