Daily Archives: 14/01/2013

การพัฒนา application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วย App inventor

การพัฒนา application สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วย App inventor ตอนที่ 1

Read the rest of this entry

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในแท็บเล็ต

สพฐ.จัดทำโครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในแท็บเล็ต โดยผู้สนใจเรียนรู้การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน Tablet สมัครเข้ารับการอบรมฟรี (พร้อมที่พัก อาหาร *ค่าเดินทางผู้สมัครรับผิดชอบเอง) .. หากเรียนรู้ไว ฝีมือดี มีรางวัล
ระยะเวลาเข้ารับการอบรม
> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท…ี่ 16 – 19 กพ. โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลราชธานี
> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21-24 กพ. โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม
> ภาคใต้ วันที่ 28 กพ. – 3 มีค. โรงแรมสยามธานี จ. สุราษฎร์ธานี
> ภาคกลาง/ภาคตะวันออก วันที่ 4 – 7 มีค. โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
> ภาคเหนือ วันที่ 5 – 9 – 12 มีค. โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ. เชียงใหม่
http://www.otpcappcon.com/ Read the rest of this entry