Daily Archives: 30/10/2012

แท็บเล็ต นวัตกรรมทางการศึกษาที่อาจทำให้เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

……….การใช้แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันว่าดีและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของประเทศไทยนับแต่ปี ๒๕๕๕ ไป เพราะเชื่อว่าทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้การคิด การค้นคว้าและการทำงานกราฟิกต่างๆ จะสะดวกและมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในสมัยก่อน ที่เด็กๆ จะต้องหาหนังสือ ตำรา ปากกา ดินสอรวมทั้งสีชนิดต่างๆ มาทำงานประเภทออกแบบและการนำเสนอ แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้กำลังจะหายไปกับการใช้แท็บเล็ตอย่างสนุกสนานของเด็กๆ เหล่านั้น คือ “การเขียน” จำได้ว่าตอนเป็นนักเรียนคุณครูเคยสอนว่าการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วยหลักสำคัญ ๔ ประการเรียกว่า หัวใจนักปราชญ์ โดยใช้ตัวย่อให้เราจำง่ายจนขึ้นใจว่า “สุ จิ ปุ ลิ”  Read the rest of this entry