Daily Archives: 25/09/2012

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์

…โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์
…ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม.
ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน รับสมัครทั้งประเภท นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
…ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ณ อาคาร สพฐ.3 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ Read the rest of this entry