ถาม-ตอบ ข้อสงสัยปัญหาเกี่ยวกับแท็บเล็ต โทร. 1111 กด 8

คำถามจากผู้ปกครอง
ข้อควรทราบและควรปฏิบัติ เนื้อหาในเว็บไซด์ของโครงการ OTPC เป็นการตอบปัญหาในเชิงนโยบายระดับประเทศ ผู้ที่นำไปเผยแพร่ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก เว็บไซด์ http://www.otpc.in.th อย่างชัดเจนโดยการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีการดัดแปลงข้อมูลของเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต

1. ระยะการประกัน เงื่อนไขการรับประกันและศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน
ตอบ ศูนย์รับประกันจะมีทั้งสิ้น 32 ศูนย์ และจะเริ่มค่อยๆ ขยายจนครบทุกจังหวัด หากเครื่องชำรุดในพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์บริการ ให้นำส่งสำนักงานเขตประถมศึกษา ในแต่ละเขตที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่

2. ถ้าไม่รับเครื่องแต่จัดหาเองได้หรือไม่ จะสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ได้ไหน
ตอบ การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียนป.1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) ผู้ปกครองไม่สามารถขอคืนเครื่องได้ แต่สามารถจัดหาซื้อเครื่องเองเพื่อใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาภายในเครื่องแท็บเล็ต ป.1 เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซึ่งคณะผู้จัดทำระบบนี้ได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี จำนวน 1 ล้าน Licensce หากผู้ปกครองต้องการจะนำโปรแกรมระบบ LSystem มาลงภายในเครื่อง สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ Education Store (ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย) ของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเว็บไซด์ http://www.otpc.in.th ภายในอนาคตอันใกล้นี้ได้3. ระยะเวลาของโครงการกี่ปี ต่อเนื่องหรือไม่
ตอบ สำหรับเครื่องแท็บเล็ตที่แจกนักเรียนชั้น ป.1มีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี และจะมีโครงการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียน ชั้นอื่นต่อไปภายในอนาคต

4. ถ้าเครื่องหายหรือเครื่องหมดระยะประกันและชำรุด จะหาซื้อได้จากที่ใด
ตอบ สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท SCOPE หรือสอบถามข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่ info@scope.co.th

5. ถ้าอยากให้ โรงเรียนรับผิดชอบเครื่องโดยนักเรียนไม่ต้องนำกลับบบ้านจะได้หรือไม่
ตอบ เป็นเงื่อนไขการตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง สามารถให้นักเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือเอาไว้ที่โรงเรียนได้

6. ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรยี่ห้ออะไร
ตอบ เป็นระบบปฏิบัติการ Android 4.0.3 ยี่ห้อ SCOPAD

7. ราคาเครื่องที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้ที่ไหน
ตอบ ราคาเครื่องที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคา 4,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง ในระยะต้นสามารถติดต่อได้ที่ สั่งซื้อได้ที่ info@scope.co.th

8. เครื่องต่อ Internet ไม่ได้จะทำอย่างไร
ตอบ ลำดับแรก เช็คว่าอุปกรณ์ wifi ที่โรงเรียน หรือภายในบ้าน ว่าได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตและตัวเครื่องแล้วหรือยัง ลำดับที่สอง เปิดสัญญาณ wifi-On ที่ตัวเครื่องและเลือกชื่ออุปกรณ์ wifi ทำการเชื่อมต่อ (Connect) กับเครือข่าย

9. มีคู่มือใช้งานเบื้องต้นให้ผู้ปกครองหรือไม่
ตอบ คู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.otpc.in.th/document/parent_guide.zip
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อทำการดาวน์โหลด คู่มือผู้ปกครอง

10. ใน Website ที่ไม่ต้องการให้เด็กเข้าไปใช้งาน สามารถ Lock ได้หรือไม่
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบกลั่นกรอง เว็บไซด์ที่อันตราย ในระดับต้น แต่การใช้งานเครื่องแท็บเล็ต ที่ดีเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองควรให้ความดูและอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานสูงสุด หากผู้ปกครองไม่มี เวลาดูแล จึงไม่ควรให้บุตรหลาน ใช้งานอยู่เพียงลำพัง

11. หากบ้านไม่มีสัญญาณ Internet จำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่
ตอบ หากผู้ปกครองต้องการเสริมความรู้ให้กับบุตรหลาน สามารถขอติดตั้งสัญญาณ ได้ที่ตัวแทน ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) เพื่อเป็นการ update เนื้อหาการเรียนรู้ให้มีมากขึ้นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่มีงบประมาณ ในส่วนของการติดตั้ง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่บ้านได้ เนื่องจากเนื้อหาภายในเครื่องได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งาน แบบ Offline โดยเฉพาะอยู่แล้ว

12. เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วจำเป็นต้องคืนเครื่องหรือไม่
ตอบ เมื่อจบชั้น ป.1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป.2 และ ป.3

13. กรณีย้ายโรงเรียนนักเรียนจำเป็นต้องคืนเครื่องหรือไม่
ตอบ กรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน เครื่องแท็บเล็ตที่นักเรียนใช้(ซึ่งเป็นเครื่องยืมเรียนของนักเรียนแต่ละคน) จะถือติดตัวไปกับนักเรียนในกรณีที่ย้ายไปโรงเรียนอื่น

14. นักเรียนจะมีชั่วโมงในการเรียนผ่านเครื่องกี่ชั่วโมงต่อวัน และมีกี่วิชา
ตอบ เครื่องแท็บเล็ตเป็นเพียงสื่อเสริมในการเรียนการสอน ไม่ได้เป็นสื่อหลัก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน

15. มีการวัดผลหรือการประเมินคุณภาพจากการเรียนจากเครื่อง Tabet ว่ามีความแตกต่างจากการเรียนหนังสือ หรือไม่อย่างไร
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมระบบวัดผลประเมินผล และได้มีการทำการวิจัยและประเมินผล ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการนำเครื่องแท็บเล็ตมา บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

16. มีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการ Tabet และเนื้อหาของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดอบรมวิทยากรแกนนำ (วิทยากรเทพ) เพื่อกระจายความรู้สู่ ศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขต หลักจากนั้นศึกษานิเทศก์ในแต่ละพื้นที่การศึกษาได้นำความรู้ดังกล่าวไปจัดการอบรมการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการใช้แผนบูรณาการเรียนการสอน 200 วัน ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทุกคน

17. ทางโรงเรียนมีวิธีการควบคุมไม่ให้นักเรียนใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร
ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนในแต่ละแห่ง

18. นักเรียนจะมีชั่วโมงในการเรียนผ่านเครื่องกี่ชั่วโมงต่อวัน และมีกี่วิชา
ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนและครูผู้สอน

19. หากผู้ปกครองต้องการเป็นเงินและจัดหาเครื่องที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าสามารถทำได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องแท็บเล็ตและรับเป็นเงินแทนได้เนื่องจากเครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องยืมเรียนของนักเรียนชั้น ป.1

20. หากผู้ปกครองต้องการสละสิทธิ์ในการรับเครื่องสามารถทำได้หรือไม่ และสามารถนำเครื่องส่วนตัว มาใช้ในการเรียนแทนได้หรือไม่
ตอบ ผู้ปกครองไม่สามารถสละสิทธิ์ในการรับเครื่องแท็บเล็ตได้ เนื่องจากเป็นเครื่องที่นักเรียนต้องใช้ยืมเรียน ในการนำเครื่องส่วนตัวมาใช้ ขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบของทางโรงเรียนว่าอนุญาตให้นำมาได้หรือไม่

21. ขอทราบระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่งเครื่องไปยังโรงเรียนต่างๆ / รายชื่อโรงเรียน
ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otpc.in.th/schoollist.html

22. การลงทะเบียนเพื่อขอรับเครื่อง Tablet มีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otpc.in.th/process.html

23. มีการจัดตั้งศูนย์รับซ่อมบำรุงไว้เพียงพอหรือไม่ และมีขั้นตอนการส่งซ่อมอย่างไร
ตอบ มีการจัดตั้งศูนย์บริการระยะแรก 32 ศูนย์หลังจากนั้น จะขยายไปจนครบทุกจังหวัด ขั้นตอนการส่งซ่อมผู้ปกครองสามารถ นำตัวเครื่องที่มีปัญหาส่งซ่อมเข้าที่ศูนย์บริการหรือ หากไม่ทราบสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรียนเพื่อติดต่อสำนักงาน เขตการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้

24. หลักสูตรการเรียนการสอน มีกี่หลักสูตร มีรายละเอียดอะไรบ้าง
ตอบ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dekthai.net/otpc.html
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อทำการดาวน์โหลดรายละเอียดเบื้องต้น ในคู่มือแท็บเล็ตฉบับ ผู้ปกครอง คู่มือผู้ปกครอง

20. กรณีนักเรียนชั้นอื่นนอกเหนือจากชั้น ป.1 ต้องการนำเครื่องส่วนตัวมาใช้ในการเรียนสามารถทำได้หรือไม่ 
ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายและกฏระเบียบของทางโรงเรียนว่าอนุญาตหรือไม่

21. จะมีการสนับสนุน ในส่วนของ เนื้อหาหลักสูตรหรือไม่อย่าง
ตอบ เนื้อหาของหลักสูตร สามารถ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยได้ โดยเลือก เมนู แอพพลิเคชั่น > เลือก ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย หรือสามารถ Upgrade เนื้อหาด้วยการใส่ Micro SD Card ซึ่งมีเนื้อหาของชั้นป.2 และชั้นอื่นได้ โดยผ่านระบบ Learning System (LSystem)

ที่มา : http://www.otpc.in.th/faq.html

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 24/09/2012, in Tablet. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: