Daily Archives: 24/09/2012

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยปัญหาเกี่ยวกับแท็บเล็ต โทร. 1111 กด 8

คำถามจากผู้ปกครอง
ข้อควรทราบและควรปฏิบัติ เนื้อหาในเว็บไซด์ของโครงการ OTPC เป็นการตอบปัญหาในเชิงนโยบายระดับประเทศ ผู้ที่นำไปเผยแพร่ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก เว็บไซด์ http://www.otpc.in.th อย่างชัดเจนโดยการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีการดัดแปลงข้อมูลของเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต

1. ระยะการประกัน เงื่อนไขการรับประกันและศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน
ตอบ ศูนย์รับประกันจะมีทั้งสิ้น 32 ศูนย์ และจะเริ่มค่อยๆ ขยายจนครบทุกจังหวัด หากเครื่องชำรุดในพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์บริการ ให้นำส่งสำนักงานเขตประถมศึกษา ในแต่ละเขตที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่

2. ถ้าไม่รับเครื่องแต่จัดหาเองได้หรือไม่ จะสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ได้ไหน
ตอบ การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียนป.1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) ผู้ปกครองไม่สามารถขอคืนเครื่องได้ แต่สามารถจัดหาซื้อเครื่องเองเพื่อใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาภายในเครื่องแท็บเล็ต ป.1 เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซึ่งคณะผู้จัดทำระบบนี้ได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี จำนวน 1 ล้าน Licensce หากผู้ปกครองต้องการจะนำโปรแกรมระบบ LSystem มาลงภายในเครื่อง สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ Education Store (ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย) ของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเว็บไซด์ http://www.otpc.in.th ภายในอนาคตอันใกล้นี้ได้ Read the rest of this entry

โฆษณา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานและการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาทางด้านพลังงาน”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานและการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาทางด้านพลังงาน”  ทั่วประเทศ จำนวน 8 รุ่น
จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และค่าอาหารระหว่างการสัมมนา
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  ขอให้ท่านยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (ดังไฟล์แนบ) ไปที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 โทรศัพท์ ๐๘๔-๒๒๓๗๘๗๖โทรสาร ๐๕๓-๙๔๔๑๔6 ต่อ 431
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕๕
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://tene.eppo.go.th/Activitiesweb.html
หนังสือเชิญการใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานฯ ภาคใต้.pdf
276 กิโลไบต์   ดู   ดาวน์โหลด