Daily Archives: 16/09/2012

แบตเตอรี่ เรื่องที่ต้องรู้

คำชี้แจงแถลงไข เขตพื้นที่ไหนรับมาแล้วยังไม่ได้แจกด้วยเหตุผล กลได ก็แล้วแต่..หากรับมานานแล้ว เกิน 1 สับดาห์  ให้นำออกมาชาร์ตไฟด่วน เพราะอะไร การที่ทาง Scope ส่งมา รวมถึงการตรวจรับ ใช้เวลาเกือบ 1 อาทิตย์ ในแต่ละล็อต และจากนั้นได้จัดสรรไปให้แต่ละเขต ซึ่งรวมแล้ว อีกกว่าอาทิตย์ หากเขตพื้นที่ยังไม่แจกในทันที ผมหวังว่า แบตเตอรี่คงหมดไปแล้วถ้าไม่ได้แกะออกมาชาร์ตไฟ  เพราะฉะนั้นจะมาโทษตัวเครื่องคงไม่ได้ เพราะมีทั้งหนังสือสั่งการและคำชี้แจงด้วยประการฉะนี้… หากมันอยู่ได้ นานเกิน 15 วัน โดยไม่ต้องชาร์ตไฟ ก็ถือว่าบุญมากมายแล้ว  สาธุ Read the rest of this entry