ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด ได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมแซมเครื่องแท็บเล็ต ของ นร. ป.1 ในจังหวัดของท่าน มีดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186

1. กรุงเทพมหานคร พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ ชั้น 4 โทร.02-6566099 เบอร์มือถือ 081-7638026
2. จ.เชียงใหม่ อ.เมือง โทร. 053-217555,053-410662 เบอร์มือถือ 089-8518630
3. จ.น่าน อ.เมือง โทร.054-711717 เบอร์มือถือ 089-9538899
4. จ.พิษณุโลก อ.เมือง โทร.055-230976-7 เบอร์มือถือ 081-5325672
5. จ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง โทร.056-748118 เบอร์มือถือ 089-6155671
6. จ.แพร่ อ.เมือง โทร.054-534345 เบอร์มือถือ 088-2529128
7. จ.สุโขทัย อ.เมือง โทร.055-615995 เบอร์มือถือ 086-4406719
8. จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ โทร.043-313201 เบอร์มือถือ 085-1585892
9. จ.นครราชสีมา อ.เมือง โทร.044-269488 เบอร์มือถือ084-5598979
10. จ.บุรีรัมย์ อ.เมือง โทร.044-611905 เบอร์มือถือ 081-5700605
11. จ.มุกดาหาร อ.เมือง โทร.042-614841เบอร์มือถือ 083-2883553
12. จ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง โทร.043-524697 เบอร์มือถือ 086-2232582
13. จ.อุดรธานี อ.เมือง โทร.042-342202 เบอร์มือถือ 081-2614743
14. จ.อุบลราชธานี อ.เมือง โทร.045-240289-90 เบอร์มือถือ 81-755-9263
15. จ.เลย อ.เมือง โทร.042-861988 เบอร์มือถือ 089-1300108
16. จ.กาญจนบุรี อ.เมือง โทร.034-521181 เบอร์มือถือ 081-3787992
17. จ.นครสวรรค์ อ.เมือง โทร.056-228399 เบอร์มือถือ 86-4416741
18. จ.เพชรบุรี อ.เมือง โทร.032-454111 เบอร์มือถือ 081-0293112
19. จ.ลพบุรี อ.เมือง โทร.036-427123 เบอร์มือถือ 089-6155671
20. จ.จันทบุรี อ.เมือง โทร.039-301678 เบอร์มือถือ 081-8422797
21. จ.ชลบุรี อ.เมือง โทร.038-773017 เบอร์มือถือ 086-3318510
22. จ.ปราจีนบุรี อ.เมือง โทร.037-212900 เบอร์มือถือ 086-3032822
23. จ.ชุมพร อ.หลังสวน โทร.077-545301 เบอร์มือถือ 086-9402320
24. จ.ตรัง อ.เมือง (ถ.ห้วยยอด) โทร.075-222531 เบอร์มือถือ 081-8713578
25. จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง โทร.075-318147 เบอร์มือถือ 081-8983570
26. จ.ภูเก็ต อ.เมือง โทร.076-213345 เบอร์มือถือ 081-9280222
27. จ.ระนอง อ.เมือง โทร.077-834434 เบอร์มือถือ 089-7277277
28. จ.สงขลา อ.เมือง โทร.074-323988 เบอร์มือถือ 082-2671740
28. จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง (ถ.การุณราษฎร์) Tel. 077-216447 เบอร์มือถือ 081-6777657
30. จ.ปทุมธานี เซียร์รังสิต ชั้น 2 Tel. 02-9927120 เบอร์มือถือ 081-4302947ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด โทร.02-5470000 หรือ ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ http://www.advice.co.th

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 23/08/2012, in Tablet. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: