ผลวิจัยระบบโรงเรียนดีที่สุดทั่วโลก คุณภาพครูที่สุด เงินไม่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงงานวิจัยระหว่างเด็กกับสถานภาพของโรงเรียนในการประชุมเรื่อง “ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร” ว่า 10 ปีที่ผ่านมาไทยมีการปฏิรูปการศึกษา แต่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้ง จากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในประเทศตะวันตก พบว่า บางประเทศใช้งบประมาณน้อยแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับอยู่ในระดับที่ดี เพราะได้กำหนดเนื้อหารวมทั้งจัดระบบการเรียนการสอน และระยะเวลา เช่น ประเทศฟินแลนด์ เยอรมัน เดนมาร์ก กำหนดให้เด็กประถมศึกษาเรียนเพียง 3 ชั่วโมงต่อวัน เวลาที่เหลือเน้นให้ออกกำลังกาย ผลการเรียนของเด็กดีกว่าเด็กที่เรียนอยู่ในห้องเรียนมาก ๆ ดังนั้น เงินไม่ใช่ตัวสำคัญหลักในการสร้างการศึกษาที่ดี แต่ต้องมีครูที่ดีที่สุด ถ้าต้องการให้เด็กฉลาด และครูที่ดีต้องมีระบบการคัดสรรครูที่ดีด้วย ไม่ใช่มองว่าครูเป็นอาชีพที่ล้าหลัง และอยู่ท้ายสุดเมื่อเด็กต้องการจะเข้าเรียน

ด้าน ดร.สิริพร บุญญานันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้นำเสนอข้อสรุปและบทเรียนงานวิจัย ว่า การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาระบบโรงเรียนจากทั่วโลก 20 ระบบ ไม่ใช่ 20 ประเทศ และเป็นการศึกษาตั้งแต่ปี 1985-2010 ผลวิจัยพบว่า ทุกระบบโรงเรียนที่ในแต่ละประเทศใช้อยู่นั้น ถ้าลงมือทำงานจริงๆ ภายใน 6 ปี จะมองเห็นผลการขับเคลื่อนระบบโรงเรียนให้ดีขึ้นได้ และตัวแปรที่ทำให้ระบบโรงเรียนดีขึ้น คือ งบประมาณ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และคุณภาพของครู โดยเฉพาะคุณภาพครูผลจากงานวิจัย ชี้ชัดว่า ตัวแปรใหญ่ที่จะขับเคลื่อนระบบโรงเรียนให้ดีขึ้นได้นั้นต้องเริ่มที่คุณภาพของครู ครูที่ดีที่เก่ง สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของเด็กได้

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กล่าวระหว่างการอภิปรายตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาการศึกษาไทยลองผิดลองถูกมามาก ซึ่งตอนนี้ควรจะยุติที่จะมัวไปนั่งคิดนอกกรอบและเอาเวลามาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ ทั้งนี้ ตนมองว่าการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้เป็นการสะท้อนภาพรวมที่เป็นสากล และเราต้องยอมรับว่าการศึกษาไทยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาแม้เราจะมีเด็กเก่ง ๆ ชนะการแข่งขันในเวทีโลกแต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น เราจำเป็นต้องนำบทเรียนที่ได้มานี้มาพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของเราที่สำคัญคือ ต้องไปดูด้วยว่านโยบายการศึกษาใดบ้างที่พิลึกกึกกือ แล้วยกเลิกทำไปเสีย

รศ.ดร.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวด้วยว่า ห้ามเปลี่ยน รมว.ศึกษาธิการไม่ได้ก็ต้องมีทิศทาง มีแผนพัฒนาการศึกษาที่แน่ชัด และการปฎิรูปการศึกษาให้เกิดผล และมีความเข้มแข็ง ต้องปฎิรูปจากล่างขึ้นบน ไม่ใช่จากบนลงล่าง โดยรณรงค์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม อย่าง 14 ตุลาคม นักเรียนนักศึกษา สนใจ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับปฎิรูปการศึกษา และเชิญเด็กอาชีวะที่เก่งทางบู๊ ทางร่างกายมาเรียนรู้ ร่วมสู้เพื่อประเทศชาติแทนการตีกัน

ขณะที่ ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ระบบทุกระบบถ้าจะให้อยู่ในระบบดีหรือดีมาก ต้องมีผู้นำที่ให้ความสำคัญ สนใจ และมีการติดตาม แต่ระบบการศึกษาไทย มีการติดตามเพียงครั้งคราว มีบางรัฐบาลที่สนใจ แถมอยู่ในช่วงสั้น ๆ ขณะที่วัฒนธรรมองค์กรของประเทศไทย รมว.ศึกษาฯ ทุกคนอยากมีชื่อความเป็นเจ้าของตนเอง แม้เนื้อในจะเป็นของเดิม แต่เขียนชื่อใหม่ขึ้นมาแทน อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่วิกฤตที่สุด โดยส่วนตัว มองว่า สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และครู

ที่มา : http://www.naewna.com/local/11051

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 21/06/2012, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: