4.สี่ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน


ทักษะสำคัญ 4 ประการ เพื่อก้าวสู่อาเซียนและอาชีพในอนาคต ได้แก่ 1.การค้นคว้าหาความรู้ 2.การสื่อสาร 3.ความคิดสร้างสรรค์ และ 4.คุณธรรม ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับอาจารย์ชั้นประถมและมัธยมในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี เมื่อ 30 เม.ย.55 ณ เทศบาลเมืองชลบุรี ติดตาม อ.วิริยะ ได้ที่ http://www.facebook.com/ajWiriya

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 15/06/2012, in อาเซียน. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ผมขอเพิ่มอีกสักสองนะครับ Technology Skills and Problem Solving Skills

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: