วีดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการสอบ PISA

>>>วีดิทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมการสอบ PISA ของประเทศไทย
…PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ที่วัดความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ PISA มีการประเมินต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี แต่ละครั้งประเมินครอบคลุมทั้งสามด้านแต่ให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักและอีกสอ­งวิชาเป็นวิชารอง PISA 2012 เน้นคณิตศาสตร์ และ PISA 2015 เน้นวิทยาศาสตร์ PISA 2018 เน้นการอ่าน 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 18/05/2012, in PISA. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: