Daily Archives: 11/05/2012

เทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ลัดดาศรี ศรีสังวาล

มาดูเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยของอาจารย์ลัดดาศรี ศรีสังวาล จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่า พยัญชนะไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำเดี่ยว อักษรต่ำคู่ มาจากไหน ซึ่งเป็นความรู้ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ Read the rest of this entry

เตรียมพร้อมรับอาเซียน “วรากรณ์” แนะ ส่งเสริมการอ่าน-ยกเครื่องภาษาอังกฤษ

“ดร.วรากรณ์” ห่วงไทยตกเป็นรองประเทศในกลุ่มอาเซียน แนะยกเครื่องภาษาอังกฤษ-ส่งเสริมการอ่าน ระบุ โลกยุคใหม่การอ่านไม่ได้จำกัดแค่หนังสือ แท็บเล็ตที่รัฐแจกต้องรู้จักใช้ประโยชน์ บอกคุณภาพการศึกษาไทยไร้ผล เหตุหมดงบฯ ไปกับเงินเดือน ไม่ถึงตัวเด็ก

วันที่ 10 พฤษภาคม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 “TK Conference on Reading 2012” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านนโยบายการอ่าน ส่งเสริมการอ่านและแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ Read the rest of this entry