“สุชาติ”สั่งลดสเปกแท็บเล็ตม.1 แจกเด็ก 6 แสนคน-ใช้งบ 1.8 พันล. ผลวิจัย”มศว”ชี้ผลลัพธ์ทางบวก

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามนโยบาย One Tablet PC per Child ของรัฐบาล ว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้เตรียมพร้อมการใช้แท็บเล็ตในทุกๆ ด้านแล้ว โดยเฉพาะด้านเนื้อหา (Content) ในแท็บเล็ตนั้น อยู่ในช่วงของการเตรียมเนื้อหาที่จะนำไปโหลดใส่แท็บเล็ตที่จัดซื้อจากบริษัทในประเทศจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายที่จะเพิ่มเนื้อหาจากที่ทำไว้อยู่ เช่น การเพิ่มโปรแกรมดิกชันนารี โปรแกรมระบายสี เป็นต้น ตามคำแนะนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้เพิ่มโปรแกรมดังกล่าวเข้าไป เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนการจัดอบรมการใช้แท็บเล็ตให้กับข้าราชการครูนั้น หลังวันหยุดสงกรานต์นี้ จะจัดอบรมวิทยากรแกนนำทั่วประเทศ 1,100 คน ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน จากนั้นวิทยากรเหล่านี้จะกระจายการอบรมให้กับข้าราชการครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 5 หมื่นคน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น น่าจะได้รับครบทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดซื้ออย่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คาดว่าจะทำสัญญาเร็วๆ นี้ โดยหลังจากทำสัญญา จะต้องส่งสินค้าให้ครบภายใน 90 วัน ดังนั้น แท็บเล็ตจะทยอยส่งมาที่ประเทศไทยเป็นล็อตๆ ซึ่งทางไปรษณีย์จะเป็นผู้ดำเนินการส่งแท็บเล็ตไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้กระจายแท็บเล็ตไปยังโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศต่อไป โดยภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้ จะได้รับแท็บเล็ตครบทุกคนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้กำลังเตรียมเสนอข้อมูลต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
“ส่วนผลการวิจัยนำร่องการใช้แท็บเล็ตที่ สพฐ. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการทดสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นั้น ผมได้รับรายงานในเบื้องต้นแล้ว พบว่าผลการทดลองการ นำแท็บเล็ตไปใช้ได้ผลทางบวกในหลายๆ ด้าน เช่น เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน และเด็กมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเนื่องจากปกติหากเด็กเรียนในห้องเรียนกับครู อาจจะนั่งซึมได้ตามลักษณะการสอนของครู ซึ่งครูบางคนอาจจะสอนสนุก บางคนสอนไม่สนุก เป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถบอกผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงได้ หากจะให้ยุติธรรมต้องมีการวัดและทดลองกันอย่างละเอียด ซึ่งการวิจัยของ มศว จะยังดำเนินการต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้” นายชินภัทรกล่าว และว่า สำหรับการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อจัดซื้อแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพฐ.นั้น จากการหารือกับนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ล่าสุด นายสุชาติเห็นว่าอาจจะต้องปรับลดสเปกแท็บเล็ตลงมาให้ใกล้เคียงกับของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากเทคโนโลยีขณะนี้มีความใกล้เคียงกันมาก จึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้อในสเปกที่สูงกว่านี้ ดังนั้น สพฐ.จะเสนอตั้งงบประมาณไว้เครื่องละประมาณ 3 พันบาท จาก จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดประมาณ 6 แสนคน จะใช้งบประมาณ 1.8 พันล้านบาท โดยทั้งหมดนี้จะต้องจัดทำรายละเอียดต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 04/04/2012, in ข่าว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: