Daily Archives: 04/04/2012

เหตุผลดีๆ ที่ควรซื้อ Tablet

Tablets

หากคุณกำลังพิจารณาว่าควรจะซื้อ Tablet ดีมั้ย ? บางท่านก็มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คอยู่แล้ว หรือบางทีเราก็รู้สึกว่าแทบเล็ตเหมือนเป็นของเล่น ลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า น่าจะพอเป็นข้อมูลให้คุณพอตัดสินใจได้ ว่าควรซื้อแทบเล็ตดีมั้ย ?
Read the rest of this entry

“สุชาติ”สั่งลดสเปกแท็บเล็ตม.1 แจกเด็ก 6 แสนคน-ใช้งบ 1.8 พันล. ผลวิจัย”มศว”ชี้ผลลัพธ์ทางบวก

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามนโยบาย One Tablet PC per Child ของรัฐบาล ว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้เตรียมพร้อมการใช้แท็บเล็ตในทุกๆ ด้านแล้ว โดยเฉพาะด้านเนื้อหา (Content) ในแท็บเล็ตนั้น อยู่ในช่วงของการเตรียมเนื้อหาที่จะนำไปโหลดใส่แท็บเล็ตที่จัดซื้อจากบริษัทในประเทศจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายที่จะเพิ่มเนื้อหาจากที่ทำไว้อยู่ เช่น การเพิ่มโปรแกรมดิกชันนารี โปรแกรมระบายสี เป็นต้น ตามคำแนะนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่อยากให้เพิ่มโปรแกรมดังกล่าวเข้าไป เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนการจัดอบรมการใช้แท็บเล็ตให้กับข้าราชการครูนั้น หลังวันหยุดสงกรานต์นี้ จะจัดอบรมวิทยากรแกนนำทั่วประเทศ 1,100 คน ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน จากนั้นวิทยากรเหล่านี้จะกระจายการอบรมให้กับข้าราชการครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 5 หมื่นคน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม Read the rest of this entry