“อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร” ศาสตราจารย์วัย 37

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) อนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 15 คน มากที่สุดในรอบ 5 ปี ตั้งแต่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกประกาศมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

นอกเหนือจากนักวิชาการคนดังอย่าง นายธีรยุทธ บุญมี และ นายเกษียร เตชะพีระ แล้วนายอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบุคคลในกลุ่มศาสตราจารย์ใหม่ที่อายุน้อยสุด 37 ปี

แต่ยังไม่ลบสถิติเดิมที่ นายวิษณุ เครืองาม ทำไว้ตอนได้เป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 32 ปี

ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯต่อไป

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาเอก Doctor of Philo sophy (EE) มหาวิทยาลัยแมนเชส เตอร์ ประเทศอังกฤษ

เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ที่มหา วิทยาลัยขอนแก่น

มีตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ซีเกท

เป็นผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์ แวร์พาร์ค

มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมมากมาย และได้รับรางวัลเมธีวิจัย สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2548

ปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย

เป็นศาสตราจารย์ด้วยวัยเพียง 37 ปี

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 20/03/2012, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: