ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า คว้ารางวัล Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012

นายอาทิกร เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล คว้ารางวัลชนะเลิศการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ในโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012 งานนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ระดับประเทศ Partners in Learning Thailand Forum 2012 ณ โรงแรมแมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ รับโล่ห์รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนครูของประเทศไทยไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติที่ประเทศนิวซีแลนด์

คุณครูอาทิกร เก้าเอี้ยน กล่าวว่า ตนเองได้จัดส่งผลงาน “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ICT” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาศิลปะ เป็นกิจกรรมวาดลายผ้าบาติกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ ICT จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น ทำให้มีผลสัมฤทธิ๋์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  รู้จักวิธีการประกอบอาชีพผ้าบาติก ICT ซึ่งขณะนี้ก็มีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เช่น กรอบรูปบาติก มีสีสันลวดลายบาติกที่สวยงาม เป็นผลงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 นอกจากนี้แล้ว “สร้างสรรค์งานศิลป์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไปในอนาคต ต้องขอขอบคุณนายจารุวัฒน์ ธวัชธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนครู ตลอดจนถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ที่ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจทำให้การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ มีโอกาสได้รับรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนครูประเทศไทย ไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ รู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้นำความรู้ของตนเองไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากโครงการเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ต่อไป เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

Advertisements

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 07/02/2012, in ครูดี ครูเก่ง. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ศน.สตูล

    ยินดีด้วยครับ ครูสตูลสุดยอด

  2. ชื่นชมด้วยความคารวะครับท่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: