สพฐ. ประเมิน ศน.สตูล เป็น Master Supervisor

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  ณ  ห้องประชุม สพป.สตูล  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน Master Supervisor จาก สพฐ. จำนวน  9  คน  ซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระและทรงวุฒิทางการศึกษาและการนิเทศ  ประกอบด้วย  อ.ทองสุข  รวยสูงเนิน   อ.รัชนี  วิเศษมงคล   อ.นงลักษณ์  เวชสกุล   อ.ประภาพรรณ  เส็งวงศ์   อ.ฉวี  ณ ตะกั่วทุ่ง   อ.วิริยะ  บุญยะนิวาสน์    อ.อมรทิพย์  เจริญผล    อ.จันทร์เพ็ญ  พรหมจันทร์   และ อ.รัตนทิพย์  เอื้อไชยสิทธิ์   ซึ่งเดินทางมาประเมิน  นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สพป.สตูล   เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น Master Supervisor  ต้นแบบของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ                         โดยเป็นการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ นางวรรณดี   สุธาพาณิชย์  ซึ่งมีผลงานวิจัยผ่าน การคัดเลือกจาก สพฐ.  เป็น 1 ใน 2 ของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ โดยนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องรูปแบบการนิเทศ  PAEN  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เกิดภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องการปรับเปลี่ยน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวนศึกษานิเทศก์ที่ลดลงขณะที่ศึกษานิเทศก์ต้องติดตามและนิเทศทุกเรื่อง ประกอบกับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการสร้างเครือข่ายการนิเทศที่ยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการนิเทศ  PEAN  ประกอบด้วย  P =  Preparing   ขั้นเตรียมความรู้เทคนิควิธี  ศึกษานโยบาย  ศึกษาครู  วางแผนการนิเทศ  A = Action   นิเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   E= Evaluating  ประเมินผลการเรียนรู้สู่การปรับปรุง N=Network  พัฒนาเครือข่ายนิเทศ  สร้างเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยทุกระดับ  รวมถึงการสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์  การประเมิน Master Supervisor   เป็นรูปแบบการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่  เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2553  โดยให้ศึกษานิเทศก์ได้ใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน  และนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice   สู่การพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงวุฒิทางวิชาการของ สพฐ. เพื่อคัดเลือกผลงานสู่การเป็น Master  Supervisor   ศึกษานิเทศก์ที่พัฒนางานนิเทศได้ยอดเยี่ยมเป็นต้นแบบในการพัฒนางานนิเทศสู่ความเป็นเลิศแก่ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Master Supervisor  จะได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรติดต่อประสานงานที่เบอร์ 0897357115

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 02/02/2012, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ศน.จักจั่น

    ยินดีกับพี่ๆ ศน.สตูล นะคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: