Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012

สระมีกี่รูป กี่เสียง กี่พวก

ที่มาของเรื่องราวครานี้ เกิดจากการพูดคุยกันในที่ทำงาน ช่วงกาแฟยามเช้า คุยไปคุยมาก็เลยมีการตั้งคำถามกันขึ้นว่า ใครรู้บ้างสระมีกี่รูป กี่เสียง กี่พวก เล่นเอาวงแตก เพราะทุกคนนั่งเงียบ แต่ทุกคนต่างตอบได้หมดว่า สระในภาษาอังกฤษ มี 5 ตัว ได้แก่ a e i o u แล้วรายการเริ่มเดาคำตอบไปต่าง ๆ นานาก็เริ่มขึ้น ผมเลยลองค้นดูจากหนังสือตำรา และในเว็บไซต์ รวมทั้งหาคำตอบ สระในภาษาอังกฤษ เทียบสระไทย มาฝากด้วยซะเลย มีคำตอบมาเฉลยให้ฟังกัน Read the rest of this entry

การใส่เลขหน้า แบบไม่แสดงเลขในหน้าแรก Word 2010

ท่านที่นิยมใช้ Word 2003 คงเคยได้ทำรายงาน หรือ เอกสารบางชนิด ที่มีการใส่เลขหน้า โดยกำหนดให้ หน้าแรกไม่แสดงเลข ( แต่ถือยังนับเป็นหน้า 1 อยู่ ) เช่น รายงาน บทที่ 1 หน้าแรก จะไม่มีเลขหน้าแสดง แต่พอหน้าที่สองให้แสดงเลขหน้า 2 ขึ้นมา

กรณีนี้ไม่ยากเลย สำหรับ Word 2003 เราก็เพียงแค่เลือกว่า แสดง/ไม่แสดงหมายเลขในหน้าแรก

แต่สำหรับ Word 2010 นั้นที่แถบริบบ้อนของการใส่เลขหน้า เราจะไม่พบตัวเลือกในการกำหนด ว่าให้ใส่ หรือ ไม่ใส่ หมายเลขในหน้าแรก หลายท่านที่ไม่คุ้นเคยก็คงจะเกิดปัญหาแน่ๆ ว่ามันไปอยู่ตรงไหน ? Read the rest of this entry

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw

เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้คล้าย ๆ กับการต่อภาพจิ๊กซอว์ จึงเรียกวิธีนี้ว่า Jigsaw หรือปริศนาความคิด

ความหมายของเทคนิค Jigsaw
กรมวิชาการ (2545ข : 119) ได้ให้ความหมายของเทคนิค Jigsaw เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาที่กำหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกำหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะไปทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามลำดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ครูผู้สอนอาจเตรียมข้อสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไว้ ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในช่วงสุดท้ายของการเรียน Read the rest of this entry

การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ

การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย

การจัดการเรียนรู้วิชา พลศึกษา

การจัดการเรียนรู้วิชา ดนตรีและนาฏศิลป์