แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี

ในช่วงเกิดอุทกภัยนั้น การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสอดแทรกแผนการเรียนรู้ได้ คุณครูเพชราวรรณ วิชาภาษาอังกฤษจึงใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนเรียนรู้โดยการแต่งประโยค และทำให้นักเรียนเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติม

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 13/01/2012, in ครูดี ครูเก่ง. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: