Monthly Archives: กันยายน 2011

วิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส

วิธีการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส  เป็นการนำทฤษฎีการสอนของเจอร์รูม บรูเนอร์ (Jerome Bluner) ผู้สนับสนุนวิธีการสอนแบบค้นพบ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทำของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey)โดยนำวิธีการจัดการเรียนรู้ 2 แบบมาประยุกต์ให้เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความคำตอบ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำทักษะกระบวนการไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มาจากแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย

Read the rest of this entry

ทบทวนโจทย์เลข ด้วยเทคนิค “เพื่อนฝึกเพื่อน”

เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้ของครูไทย ครูมืออาชีพ อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม. 2 ของ โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี ในการช่วยให้เด็กในห้องเรียน ที่มีจำนวนมาก สามารถทบทวนบทเรียนได้สนุก ด้วยการตั้งโจทย์เลข และทดสอบด้วยเทคนิคเพื่อนฝึกเพื่อน Read the rest of this entry

การจัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา ( Field Trip )

ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวหลายเพลา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาชีพจรลงเท้า มีภาระกิจงานรัดตัว ไม่ว่าจะเป็นงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคณะทำงานวิจัยของ สพฐ. และงานสอนส่วนตัว ผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีเทคนิควิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้าย ๆ ชีวตผมในช่วงนี้ คือ การจัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา (Field Trip) ลองมานำไปใช้จัดการเรียนการสอนกันนะครับ ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาเขียนเล่าประสบการณ์กันนะครับ
ความหมาย
การจัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น ( ซึ่งอยู่นอกสถานที่เรียนกันอยู่โดยปกติ )โดยมีการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนไว้  และมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้

Read the rest of this entry

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method)

Image1.ลักษณะเด่น

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในชีวิตจริงได้ Read the rest of this entry

ลงบันทึกช่วยจำ ไปพร้อมกับThemeปฏิทิน

https://i0.wp.com/media.impaqmsn.com/imagelib/technology/201107/desktopcal6.jpgแต่ละวันเราก็มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากมาย ไม่จบไม่สิ้น
วันนี้ต้องทำงานพรุ่งนี้ต้องไปซื้อของ มะรืน มีนัดดูหนัง วันต่อไปก็ไปดูคอนเสิร์ต
แค่นี้ก็เป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกิจกรรมบางคน ที่มีมากมายเหลือเกิน
แต่การที่เรามีกิจกรรมมากเกินไป บางครั้งเราก็ลืมวันนัด บางครั้งเราก็นัดซ้ำซ้อน
วันที่เราไม่ว่างเราอาจจะไปนัด ทำให้การจัดการเรื่องกิจกรรมมของเราค่อนข้างยุ่งยาก Read the rest of this entry

3 เทคนิคการใช้ปุ่ม Ctrl ให้ทำงานใน Excel ได้เร็วขึ้น

 วันนี้ ผมจะขอนำเสนอเทคนิคในการใช้ปุ่ม Ctrl กับ Excel ที่จะช่วยให้คุณทำงานเร็วขึ้น 3 เทคนิคด้วยกัน โดยเทคนิคกที่ 1 จะเป็นการเลื่อนเซลไปยังเซลสุดท้ายที่มีข้อมูล ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากเซลในแถวหรือคอลัมน์นั้นมีข้อมูลต่อกันเป็นจำนวนมาก เมื่อกด Ctrl ค้าง + ลูกศรก็จะเลื่อนไปเซลสุดท้ายในพริบตา ส่วนเทคนิคที่ 2 เป็นการใช้ปุ่ม Ctrl ค้าง + กับการคลิ้กหรือลากเมาส์ ทำให้เลือกเฉพาะเซลที่ต้องการได้แบบไม่ต่อเนื่อง เช่นการเลือกเซลเว้นเซลข้ามไปเซลนั้นเซลนี้ได้หมด ส่วนเทคนิคสุดท้ายคือการกด Ctrl + Enter ในขณะที่พิมพ์ข้อความในเซลนั้นเสร็จจะไม่เลื่อนไปยังเซลบรรทัดถัดไปแต่จะ เลือกที่เซลเดิมที่เพิ่งคีย์ข้อมูลไป ซึ่งหากยังไม่เห็นภาพ ลองไปดูแต่ละวิธีผ่านการบรรยายในภาพกันเลยครับ Read the rest of this entry