การรวมเนื้อหาของหลายเซลล์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) ในสูตรเพื่อรวมข้อความจากหลายเซลล์ไว้ในเซลล์เดียว เช่น ชื่อและนามสกุล

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ
  2. เมื่อต้องการเริ่มสูตร ให้พิมพ์ =(
  3. เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของสองเซลล์ ให้เลือกเซลล์แรกที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม และพิมพ์ &” “& (ช่องว่างที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ) จากนั้นเลือกเซลล์ถัดไปที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม

เมื่อต้องการรวมเนื้อหาของเซลล์มากกว่าสองเซลล์ ให้ทำการเลือกเซลล์ต่อไปโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ &” “& หลังจากที่คุณเลือกแต่ละเซลล์แล้ว ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวม ให้พิมพ์ & แทน &” “& เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายจุลภาค ให้พิมพ์ &”, “& (จุลภาคตามด้วยช่องว่าง โดยทั้งคู่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ)

  1. เมื่อต้องการทำให้สูตรนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์ )
  2. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของสูตร ให้กด ENTER

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 29/08/2011, in excel. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: