“ครูสวน สิทธิพงษ์” ครูดีในดวงใจระดับชาติ

“ครูดีในดวงใจ” เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบเพื่อยกย่องครูสายการสอน ที่เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสังคม ซึ่งมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึง ปี 2554 นับเป็นครั้งที่ 8 แล้วในปีนี้ มีการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ จำนวน 186 คน เข้ารับโล่รางวัลจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวง ศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันครูที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา และครูดีในดวงใจ 1 ใน 186 คน คือ นายสวน สิทธิพงษ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร อ.ควนกาหลง จ.สตูล
นายสวน สิทธิพงษ์ หรือ “ครูสวน” ที่เด็ก ๆ ในโรงเรียนเรียกกัน เป็นชาว อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เริ่มเป็นครูครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2527 ที่โรงเรียนบ้านควนล่อน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร โดยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-6 ครูสวนพยายามสอนให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพติดตัว ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านค่ายรวมมิตรที่มีชื่อเสียงแพร่ หลาย นั่นคือ“การสานฝาไม้ไผ่ลายลูกแก้ว” จึงได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้า รวบรวมรูปแบบ ขั้นตอนวิธีการสานฝาไม้ไผ่จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นำมาสู่การเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่ได้ไปสู่นักเรียนอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลาการฝึกให้นักเรียนได้ปฎิบัติอย่างจริงจัง ด้วยความตั้งใจให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นวิชาชีพในการสร้างรายได้และ สืบทอดการสานฝาไม้ไผ่ของชุมชนบ้านค่ายรวมมิตรให้ยั่งยืนสืบไป จากความทุ่มเทให้กับการสอนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การจักสานไม้ไผ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2552 “เก่งสร้างชาติ” รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การจักสานไม้ไผ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2551 รางวัลเหรียญทองการจักสานไม้ไผ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2553 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ส่งผลให้ “ครูสวน” ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและชุมชน จนได้รับรางวัลครูเกียรติยศสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2547 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2550 รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 4 จ.สตูล
นอกจากผลงานครูสวนจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นที่รักของเด็กและผู้ปกครองอีกด้วย ดังเช่น ด.ญ.สุไรดา หมัดศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พูดถึงครูสวนว่า “ภูมิใจที่ได้เรียนกับครูสวน ครูจะสอนในเรื่องที่ไม่มีในบทเรียน สอนให้รู้จักหน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะวิชาสานฝาไม้ไผ่ทำให้สามารถนำไปใช้หารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้” ทางด้านนายอิบรอเหม มรรคาเขต อายุ 46 ปี ผู้ปกครองนักเรียน พูดถึงครูสวนว่า “ครูสวนจะกระตุ้นให้ผู้ปกครอง หันมาเอาใจใส่การเรียนของลูก เสียสละเวลามาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มสานฝาไม้ไผ่บ้านค่ายรวมมิตร ส่งเสริมให้เด็กได้มีอาชีพสานฝาไม้ไผ่ติดตัว สำหรับตนเชื่อมั่นว่าเด็กที่ครูสวนสอนทุกคนมีคุณภาพ”
ครูดีในดวงใจ แม้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความภูมิใจของครู ของ “ครูสวน สิทธิพงษ์” ที่ทุ่มเทให้แก่เด็กและชุมชนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู แต่สิ่งที่น่าภูมิใจสูงสุด คือ การที่จะทำอย่างไรถึงจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของเด็กและผู้ปกครองนักเรียน

       

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 25/08/2011, in ครูดี ครูเก่ง. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: