คำเป็น คำตาย (กบด นม-ยวง)

ชื่อเรื่องครั้งนี้ออกจะดูแปลก ๆ แต่ที่มาของชื่อเรื่องมาจากการบ้านของลูกสาวที่ครูมอบหมาย เป็นการบ้านวิชาภาษาไทยเนื้อหาเกี่ยวกับ “คำเป็น คำตาย” แล้วที่นี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่า “กบด นมยวง” อ่านว่า “กบด นม-ยวง” ซึ่งคำนี้ผมได้มาจากครูพี่ยม ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยของลูกสาว เป็นเทคนิคการแยกคำเป็น คำตาย ที่จำได้ไม่ยาก เผื่อจะนำไปลองใช้กับลุก ๆ ที่บ้าน หรือนักเรียนที่โรงเรียนกันบ้าง ที่นี้มาดูเฉลยกัน เริ่มจาก
– คำตาย คือ คำที่สะกดด้วยแม่ก แม่ก และแม่กด (กบด)
– คำเป็น คือ คำที่สะกดด้วยแม่ก แม่ก แม่เก แม่เกอและ แม่ก (นม-ยวง)
สำหรับแม่ ก กา คำที่สะกดด้วยสระเสียงยาว คือคำเป็น ส่วนคำที่สะกดด้วยสระเสียงสั้น คือคำตาย

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 08/08/2011, in เทคนิควิธีการสอน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: