Daily Archives: 08/08/2011

คำเป็น คำตาย (กบด นม-ยวง)

ชื่อเรื่องครั้งนี้ออกจะดูแปลก ๆ แต่ที่มาของชื่อเรื่องมาจากการบ้านของลูกสาวที่ครูมอบหมาย เป็นการบ้านวิชาภาษาไทยเนื้อหาเกี่ยวกับ “คำเป็น คำตาย” แล้วที่นี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่า “กบด นมยวง” อ่านว่า “กบด นม-ยวง” ซึ่งคำนี้ผมได้มาจากครูพี่ยม ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยของลูกสาว เป็นเทคนิคการแยกคำเป็น คำตาย ที่จำได้ไม่ยาก เผื่อจะนำไปลองใช้กับลุก ๆ ที่บ้าน Read the rest of this entry