ศธ.ชูเรียนฟรี 15ปีศึกษาขึ้นเงินป.ตรี 1.5 หมื่นบาท

ปลัด ศธ.เตรียมรับรัฐบาลไทยรักไทย เตรียมศึกษาแนวทางปรับนโยบายเรียนฟรีตามรัฐบาลใหม่ ที่ชูเรียนฟรีคั้งแต่เกิด

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัด ศธ. เพื่อเตรียมการปรับแผนโครงการตามนโยบายพรรคเพื่อไทย และเรื่องสำคัญที่ได้มอบหมายให้ไปจัดทำรายละเอียด คือ โครงการเรียนฟรี ซึ่ง สป.ศธ.รับผิดชอบในส่วนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)โดยรัฐบาลใหม่มีนโยบายว่า ให้เรียนฟรีเริ่มตั้งแต่แรกเกิด  “นโยบายรัฐบาลใหม่ให้เรียนฟรีแต่แรกเกิด ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นเด็กทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งก่อนอายุ 4 ขวบจะอยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะดูแลตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธศึกษาตอนปลาย ดังนั้น ทั้ง 3 หน่วยงานอาจจะต้องประสานงานและหารือร่วมกัน ซึ่งคงต้องรอดูรายละเอียดที่แน่ชัดว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้ต้องมีการจำแนกงบประมาณเรียนฟรีไปให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเด็กหรือไม่ ทั้งนี้ ส่วนตัวในฐานะผู้ปฏิบัติงานมองว่าการดำเนินการโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพที่ผ่านมาระยะเวลา 3 ปีนั้นถือว่าประสบความสำเร็จช่วงแรกอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ขณะนี้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ค่อนข้างครบถ้วน ”ปลัด ศธ. กล่าว
นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่รัฐบาลจะปรับเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท ซึ่งในส่วนของ ศธ.จะมีข้าราชการบรรจุใหม่
กับที่บรรจุไปแล้วก่อนหน้าจำนวนหลายหมื่นคนที่จะได้รับโอกาสในการปรับครั้งนี้ ดังนั้น จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดว่าหากปรับเงินเดือนตามนโยบายแล้วจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด
รวมทั้งให้ไปทำรายละเอียดงบประมาณที่จะต้องลงทุนพัฒนาครูให้สามารถใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในการทำแผนพัฒนาครู ทั้งนี้ เหลือเวลาเพียงประมาณเดือนเศษ สป.จำเป็นต้องเตรียมการขั้นต้นไว้เพื่อรอ รัฐบาลใหม่มาพิจารณาหากเห็นชอบก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ด้วย

ที่มา : โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 04/08/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: