ลุ้นสมศ.ปรับเกณฑ์ประเมินภายนอก

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
ขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.ว่า สอศ.ได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการประเมินฯให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ตัวบ่งชี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษารายบุคคลที่แสดงถึงสถานที่ทำงานเพียงปีเดียว คือ ปีการศึกษา 2553 ส่วนปี 2552 และ 2551 ขอเสนอเฉพาะตัวเลขเท่านั้น และในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างควรเพิ่มประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากบางคนมีอาชีพอยู่แล้ว ส่วนตัวบ่งชี้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ขอปรับคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จาก 2.50 เป็น 2.00

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ตัวบ่งชี้ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่กำหนดว่า 1 โครงงานต่อ 3 คน ขอปรับจำนวนผู้เรียนต่อชิ้นงานใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์ สมศ.เพิ่งออกมาในเดือน ธ.ค.53 แต่สถานศึกษาได้จัดกลุ่มให้เด็กทำโครงงาน 1 โครงงานมากกว่า 3 คนไปแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ในการประเมินฯรอบสาม ปี 54 มีสถานศึกษาสังกัดสอศ.เข้ารับการประเมิน 108 แห่ง ประเมินไปแล้ว 51 แห่ง ผลออกมาว่า ได้คะแนน 90% ขึ้นไป 7 แห่ง ได้ 80% ขึ้นไป 13 แห่ง ส่วนที่เหลือต่ำกว่า 80% และมีวิทยาลัยที่ตกเกณฑ์ 70% จำนวน 1 แห่ง คือ
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ.สงขลา ซึ่งหากมีการปรับเกณฑ์ตามข้อเสนอของ สอศ. วิทยาลัยแห่งนี้ก็จะผ่านการประเมินฯ อย่างไรก็ตามจากการที่นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการ กอศ. ได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับ ดร.คมศร วงษ์รักษ์ รองผอ.สมศ.นั้น ดร.คมศร รับปากว่าจะนำไปหารือกับบอร์ด สมศ.ต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี ที่ 04 สิงหาคม 2554

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 04/08/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: