คุรุสภาเฟ้นหาหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภาเฟ้นหาหนึ่งแสนครูดี รับเข็มเชิดชูเกียรติ-เกียรติบัตร ในงานวันครูที่
16 ม.ค.55

เมื่อวันนี้ ( 3 ส.ค.)  ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงจัดโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพให้ประพฤติตนเป็นอบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยจะให้สถานศึกษาทุกสังกัดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความประพฤติดี ส่งรายชื่อให้คุรุสภาเขตพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกตามตำแหน่งของผู้ประกอบวิชาชีพให้เหลือ16%รวมแล้วจะได้ประมาณ100,000 คน เพื่อนำมายกย่อง
โดยจะได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”และเกียรติบัตรในงานวันครูที่ 16
ม.ค.55 ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี ยกย่อง และยอมรับต่อผู้เรียน ทั้งนี้ให้ดำเนินการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ส.ค.54 และให้จัดส่งรายชื่อมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อประกาศรายชื่อภายในวันที่ 30 ก.ย.54 ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการคัดค้านภายใน10 วันนับจากมีการประกาศรายชื่อ สำหรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” นี้จะเป็นพื้นฐานในการคัดเลือกครูให้ได้รับรางวัลอื่นๆ ของคุรุสภาต่อไป แต่ยังไม่สามารถนำไปขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

“จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันทุกหน่วยงานทางการศึกษามีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งสิ้น663,869คนจำแนกเป็น ครู 607,911 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 46,114 คน ผู้บริหารการศึกษา 8,845 คน ศึกษานิเทศก์ 999 คน โดยการคำนวณ 16% จะคิดจากตัวเลขของผู้ที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม” นายองค์กร กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม 2554

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 04/08/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: