“ภาวิช”เต็งรมว.ศธ. เล็งรื้อเรียนฟรี15ปี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมระดมความคิดเรื่อง “แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (พิซา) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)” โดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์พิซาได้นั้น อยู่ในเรื่องสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และปรับการวัดประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการประเมินพิซา ที่จะเน้นให้นักเรียนได้คิด อ่าน เขียนเพื่อมาประยุกต์ใช้กับชีวิต แทนการใช้การเรียนการสอนแบบท่องจำ ขณะเดียวกันครูก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ ที่เราจะต้องพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอ รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีนโยบายพัฒนาครูแล้ว ก็อยากให้รัฐบาลใหม่สานต่อ โดยเฉพาะเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนครู แต่ต้องไม่ปรับขึ้นแบบหน้ากระดาน  ควรปรับตามสมรรถนะหรือวิทยฐานะของครูผู้นั้นด้วย ในส่วนของการทดสอบพิซานั้น คิดว่า สพฐ.และ สสวท.ก็ต้องจับมือกันพัฒนาร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำ ซึ่งหากทำได้ทันกับการสอบปีหน้า ก็เชื่อว่าคะแนนก็น่าจะขยับขึ้นมาได้
ขณะ ที่นายภาวิช ทองโรจน์ นักวิชาการด้านการศึกษา และในฐานะตัวแทนรัฐบาลใหม่ กล่าวว่า ตนคิดว่าการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิซาและโอเน็ตเป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่ต้อง ทำให้ได้ ทั้งนี้ สำหรับโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลเก่า ก็คงต้องมารื้อกันใหม่หมด เพราะถึงแม้จะแจกจ่ายให้เรียนฟรีอย่างทั่วถึงแล้ว ก็ยังไม่ทำให้นักเรียนมีคุณภาพเลย จนทำให้เกิดปัญหาไปปิดโรงเรียนขนาดเล็กเพราะงบไม่พอ เบื้องต้นหากเป็นนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลใหม่คงไม่หว่านแหให้เปลืองงบอย่าง แน่นอน อย่างไรก็ตาม ตนก็เห็นด้วยกับข้อเสนอการปรับขึ้นเงินเดือนครูจะต้องไม่ปรับขึ้นแบบ หน้ากระดาน เพราะจะต้องดูตามสมรรถนะและวิทยฐานะตามความเหมาะสม.

ที่มา : ไทยโพสต์  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 02/08/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: