ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ย้ายผู้บริหารโรงเรียน

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในประเด็นหลักต่าง ๆ ได้แก่ 1. การกำหนดความหมายใหม่ เช่น การย้ายหมายถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. กำหนดให้การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษามี สิทธิได้ด้วย แต่ต้องมีประสบการณ์บริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่ 3.แบ่งสถานศึกษาเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและ คุณภาพพิเศษ 4.ขนาดของสถานศึกษายังคงเดิมเพราะเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่ แต่เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กย้ายไปสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้หาก เห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งกรณีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางสามารถย้ายไปสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้เช่นกัน

“การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละครั้งจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ย้าย โดยประถมและมัธยมจะมี ผอ.เขตพื้นที่เป็นประธาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะมีรองเลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน ส่วนการย้ายผู้บริหารในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษา คุณภาพพิเศษจะมีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ซึ่งอาจจะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่ก็ได้ แต่ก็ต้องมีเหตุผลหากไม่เห็นชอบกับที่คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอ สำหรับปฏิทินการย้ายประจำปี 2554 จะให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคมนี้

ที่มา : เดลินิวส์ วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2554

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 02/08/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: