สพฐ.ขอ2.9แสนล้านผุดงานสนองพท.

ขีดผลโอเน็ตไทย-คณิตห้ามหลุด40%

ดร.ชิน ภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการยกร่างโครงการที่กำหนดมาจากกรอบนโยบายของพรรคเพื่อ ไทย (พท.) เป็นโครงการของ สพฐ. 9 โครงการ เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ ประกอบด้วย 1. ปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนครู ให้ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ เช่น ตุลาการ แพทย์ และทหาร 2. จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้ไอที 3. เรียนฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ คำว่าแรกเกิดในบริบทของ สพฐ. คือ ระดับอนุบาล 2 ปี 4. ส่งเสริมให้เด็กมีคอมพิวเตอร์ใช้ หรือ วัน แท็บเล็ต พีซี เปอร์ ชิลด์ (One Tablet PC Per Child) จะเริ่มแจกชั้น ป.1 ทั่วประเทศประมาณ 522,000 คน คาดว่าใช้งบประมาณ 3,236 ล้านบาท  5. ตำราแห่งชาติที่เป็นมาตรฐานและนำมาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. บรรจุหลักสูตรชั้น ม.1-ม.6 ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7. ปรับปรุงทุกห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน 8. ปรับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นให้เท่าเทียมมาตรฐาน สากล และ 9. จัดตั้งโรงเรียนมาตรฐานตัวอย่าง 1 อำเภอ 1 + 1 โรงเรียนในฝัน โดยจะมีทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

“ทั้ง 9 โครงการจะใช้งบฯ ในปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 285,781 ล้านบาท และเมื่อรวมกับงบฯรายจ่ายประจำทั้งหมดแล้ว สพฐ.จะต้องขอกำหนดงบประมาณ 317,000 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้มีการประสานข้อมูลกับสำนักงบประมาณในโครงการที่เตรียมเสนอ รัฐบาลชุดใหม่แล้ว อย่างไรก็ตามโครงการที่กำหนดมานี้เป็นข้อเสนอเบื้องต้น ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย”ดร.ชินภัทร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้ผลการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ หรือ โอเน็ต เป็นเครื่องมือ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ท้าทายแต่สามารถทำได้ โดยในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกโรงเรียน จะต้องทำคะแนนโอเน็ตในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ส่วนโรงเรียนที่มีค่าคะแนนโอเน็ตเท่ากับ หรือ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดแล้ว ในปีการศึกษา 2554 จะต้องพัฒนาค่าคะแนนโอเน็ตของตนเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4

ดร.ชินภัทร กล่าวด้วยว่า ส่วนประเด็นการนำคะแนนโอเน็ตมาใช้ในการเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง นั้น สพฐ.จะกำหนดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำที่จะนำไปใช้ โดยจะมีการปรับประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้กำหนดให้พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (จีพีเอ) หรือ คะแนนโอเน็ต แต่ในปีการศึกษา 2555 จะปรับจากคำว่า “หรือ”เป็น “และ”โดยให้ใช้คะแนนจีพีเอและคะแนนโอเน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้จะต้องเสนอต่อที่ประชุม กพฐ. ในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 8:32 น

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 30/07/2011, in ข่าวการศึกษา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: