ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู

เว็บไซต์ที่จะนำมาแนะนำให้เพื่อนครูครานี้ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนี้ คลิปวีดีโอ เป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กๆ ได้ง่าย โครงการ Krutube จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดี ให้เด็กดู เพื่อลดเวลาดูคลิปทั่วไป และเพิ่มเวลามาดูคลิปที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เรารวบรวมวีดีโอคลิป ทั้งที่ครูผลิตเอง และดาวน์โหลดจากทั่วโลก พัฒนาโดยกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง/รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2 เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์/เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนใจร่วมเป็นหนึ่งของโครงการดี ๆ หรือนำสื่อไปใช้เข้าไปเลือกชมได้ที่นี่เลยครับ http://krutubechannel.com/

โฆษณา

About นภดล ยิ่งยงสกุล

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Posted on 25/07/2011, in แนะนำเว็บไซต์ and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ทำเว็บไซต์ด้วยความรวดเร็ว สมเป็น กระบี่มือหนึ่งของสตูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: