วิทยสัประยุทธ์ย้อนหลัง

2011-11-26 โจทย์ เลี้ยงบอลด้วยแรงลม
วิทยสัประยุทธ์ 26 พฤศจิกายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 26 พฤศจิกายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 26 พฤศจิกายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 26 พฤศจิกายน 2554 Part 04
วิทยสัประยุทธ์ 26 พฤศจิกายน 2554 Part 05

2011-11-19 วันเพ็ญเดือนสิบสอง ร้องเพลงจุดเทียน
วิทยสัประยุทธ์ 19 พฤศจิกายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 19 พฤศจิกายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 19 พฤศจิกายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 19 พฤศจิกายน 2554 Part 04

2011-11-12 เทปพิเศษ..รวมเทปการแข่งขันทั้งหมด
วิทยสัประยุทธ์ 12 พฤศจิกายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 12 พฤศจิกายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 12 พฤศจิกายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 12 พฤศจิกายน 2554 Part 04

2011-11-05 แตงโมใหญ่ลอยไกลด้วยแรงลม
วิทยสัประยุทธ์ 5 พฤศจิกายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 5 พฤศจิกายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 5 พฤศจิกายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 5 พฤศจิกายน 2554 Part 04

2011-10-29 โจทย์ใช้เหรียญบาทวัดขนาดดวงจันทร์
วิทยสัประยุทธ์ 29 ตุลาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 29 ตุลาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 29 ตุลาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 29 ตุลาคม 2554 Part 04

2011-10-22 ภารกิจ รวมกำลังสร้างกำแพงกั้นน้ำ
วิทยสัประยุทธ์ 22 ตุลาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 22 ตุลาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 22 ตุลาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 22 ตุลาคม 2554 Part 04

2011-10-15 โจทย์ หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับยรับน้ำหนักคน 1 คน
วิทยสัประยุทธ์ 15 ตุลาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 15 ตุลาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 15 ตุลาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 15 ตุลาคม 2554 Part 04

2011-10-08 เนื้อหนึ่งกิโล ชั่งโคหนึ่งตัว
วิทยสัประยุทธ์ 8 ตุลาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 8 ตุลาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 8 ตุลาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 8 ตุลาคม 2554 Part 04

2011-10-01 จักรยานเด็กเล่นเข็นโค๊กขึ้นภูเขา
วิทยสัประยุทธ์ 1 ตุลาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 1 ตุลาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 1 ตุลาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 1 ตุลาคม 2554 Part 04

2011-09-24 ตราชั่งใหญ่ ชั่งของเล็ก
วิทยสัประยุทธ์ 24 กันยายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 24 กันยายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 24 กันยายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 24 กันยายน 2554 Part 04

2011-09-10 โจทย์ผ้า จุดเทียนไขใต้น้ำ
วิทยสัประยุทธ์ 10 กันยายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 10 กันยายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 10 กันยายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 10 กันยายน 2554 Part 04

2011-09-03 โจทย์ผ้า ปูโต๊โดยห้ามยกจาน
วิทยสัประยุทธ์ 3 กันยายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 3 กันยายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 3 กันยายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 3 กันยายน 2554 Part 04

2011-08-27 ตราชั่งเล็ก ชั่งของใหญ่
วิทยสัประยุทธ์ 27 สิงหาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 27 สิงหาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 27 สิงหาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 27 สิงหาคม 2554 Part 04

2011-08-20 ม้าหมุนสร้างบ้าน
วิทยสัประยุทธ์ 20 สิงหาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 20 สิงหาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 20 สิงหาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 20 สิงหาคม 2554 Part 04
2011-08-13 โจทย์ ไม้บรรทัดวัดเวลา
วิทยสัประยุทธ์ 13 สิงหาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 13 สิงหาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 13 สิงหาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 13 สิงหาคม 2554 Part 04
2011-08-06 โจทย์ จุดเทียนไขใต้น้ำ
วิทยสัประยุทธ์ 6 สิงหาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 6 สิงหาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 6 สิงหาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 6 สิงหาคม 2554 Part 04
2011-07-30 โจทย์กะละมังกระดาษขังน้ำ
วิทยสัประยุทธ์ 30 กรกฎาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 30 กรกฎาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 30 กรกฎาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 30 กรกฎาคม 2554 Part 04
2011-07-23 โจทย์ ย้ายปลาด้วยพลังออซิเจน
วิทยสัประยุทธ์ 23 กรกฎาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 23 กรกฎาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 23 กรกฎาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 23 กรกฎาคม 2554 Part 04
2011-07-16 ใช้เหรียญเปิดขวดน้ำอัดลม
วิทยสัประยุทธ์ 16 กรกฎาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 16 กรกฎาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 16 กรกฎาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 16 กรกฎาคม 2554 Part 04
2011-07-09 โจทย์ ส่งน้ำขึ้นหอคอย
วิทยสัประยุทธ์ 9 กรกฎาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 9 กรกฎาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 9 กรกฎาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 9 กรกฎาคม 2554 Part 04
2011-07-02 เรือฟอล์ยลอยน้ำ
วิทยสัประยุทธ์ 2 กรกฎาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 2 กรกฎาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 2 กรกฎาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 2 กรกฎาคม 2554 Part 04
2011-06-25 โจทย์ใช้แรงตนเองยกตนเองลอยสูงจากพื้น
วิทยสัประยุทธ์ 25 มิถุนายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 25 มิถุนายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 25 มิถุนายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 25 มิถุนายน 2554 Part 04
2011-06-18 น้ำ 5 ลิตร ส่งลูกบาสพิชิตห่วง
วิทยสัประยุทธ์ 18 มิถุนายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 18 มิถุนายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 18 มิถุนายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 18 มิถุนายน 2554 Part 04
2011-06-11 โจทย์แยกน้ำจากผลไม้ให้ได้น้ำใส
วิทยสัประยุทธ์ 11 มิถุนายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 11 มิถุนายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 11 มิถุนายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 11 มิถุนายน 2554 Part 04
2011-06-04 ภารกิจ..ตีฆ้อง 1 ที ได้หนูมาลี 1 เพลง
วิทยสัประยุทธ์ 4 มิถุนายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 4 มิถุนายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 4 มิถุนายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 4 มิถุนายน 2554 Part 04
2011-05-28 เชิญธงชาติด้วยเพลงชาติ
วิทยสัประยุทธ์ 28 พฤษภาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 28 พฤษภาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 28 พฤษภาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 28 พฤษภาคม 2554 Part 04
2011-05-21 แยกน้ำจากผลไม้ให้ได้น้ำใส
วิทยสัประยุทธ์ 21 พฤษภาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 21 พฤษภาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 21 พฤษภาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 21 พฤษภาคม 2554 Part 04
2011-05-14 ต้มน้ำด้วยน้ำแข็งชงน้ำขิง
วิทยสัประยุทธ์ 14 พฤษภาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 14 พฤษภาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 14 พฤษภาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 14 พฤษภาคม 2554 Part 04
2011-05-07 ทำลายกำแพงด้วยประทัดนัดเดียว
วิทยสัประยุทธ์ 7 พฤษภาคม 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 7 พฤษภาคม 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 7 พฤษภาคม 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 7 พฤษภาคม 2554 Part 04
2011-04-30 ดับเทียนไขในระยะ10เมตร
วิทยสัประยุทธ์ 30 เมษายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 30 เมษายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 30 เมษายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 30 เมษายน 2554 Part 04
2011-04-23 ยกและหมุนรถยนต์ให้กลับหน้าหลังด้วยพลังไม้กระดก
วิทยสัประยุทธ์ 23 เมษายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 23 เมษายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 23 เมษายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 23 เมษายน 2554 Part 04
2011-04-16 โจทย์ ช้างของเล่นลากซุงด้วยเส้นด้าย
วิทยสัประยุทธ์ 16 เมษายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 16 เมษายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 16 เมษายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 16 เมษายน 2554 Part 04
2011-04-02 ตีฆ้อง 1 ที ได้หนูมาลี 1 เพลงบรรเลงซ่า
วิทยสัประยุทธ์ 2 เมษายน 2554 Part 01
วิทยสัประยุทธ์ 2 เมษายน 2554 Part 02
วิทยสัประยุทธ์ 2 เมษายน 2554 Part 03
วิทยสัประยุทธ์ 2 เมษายน 2554 Part 04
2011-03-26 หนูยกถังข้าวสาร
วิทยสัประยุทธ์ 26.03.2554 P.01
วิทยสัประยุทธ์ 26.03.2554 P.02
วิทยสัประยุทธ์ 26.03.2554 P.03
วิทยสัประยุทธ์ 26.03.2554 P.04
2011-03-19 การแต่งการของดาราดังปี2007
วิทยสัประยุทธ์ 19.03.2554 P.01-04
วิทยสัประยุทธ์ 19.03.2554 P.02-04
วิทยสัประยุทธ์ 19.03.2554 P.03-04
วิทยสัประยุทธ์ 19.03.2554 P.04-04
2011-03-12 เชิญธงชาติด้วยเพลงชาติ
วิทยสัประยุทธ์ 12 มี ค 2554 P 01
วิทยสัประยุทธ์ 12 มี ค 2554 P 02
วิทยสัประยุทธ์ 12 มี ค 2554 P 03
วิทยสัประยุทธ์ 12 มี ค 2554 P 04
2011-03-05 หนังสือพิมพ์ไทย ชูไข่เหนือยีราฟ
รายการ วิทยสัประยุทธ์ 05.03.2554 Part 01
รายการ วิทยสัประยุทธ์ 05.03.2554 Part 02
รายการ วิทยสัประยุทธ์ 05.03.2554 Part 03
รายการ วิทยสัประยุทธ์ 05.03.2554 Part 04

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: